Thema’s – voor ieder thema een eigen Hub

De thema’s zijn een van de vier essentiële elementen van iSourcing Hub. Ze zijn het fundament waarop veel andere elementen voortborduren. Ze maken ‘de Hub’ extreem flexibel en schaalbaar, waardoor het platform op vrijwel ieder denkbaar IT-onderwerp inzetbaar is. In dit artikel lees je hoe het werkt, hoe thema’s zich verhouden tot de andere essentiële elementen, en hoe bestaande en nieuwe thema’s ‘gevuld’ en onderhouden worden.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2020

Leestijd: 5 minuten

Om de thema’s als concept goed te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de ontstaansgeschiedenis van iSourcing Hub, en verder terug naar wat voorheen Outsourcing Hub was. Outsourcing Hub richtte zich eigenlijk op één thema (één hub), namelijk IT-outsourcing. In de matchprofielen stonden in eerste instantie alleen typische IT-diensten en managed services, zoals werkplekbeheer en end user management, cloud infrastructuurbeheer, netwerkdiensten en connectiviteit.

Samen met allerlei gerelateerde zoekcriteria was dat (en is het nog steeds voldoende) om real-time en vrij accuraat te matchen voor algemene IT-uitbestedingen en IT-aanbestedingen. Echter, wil men IT-partijen zoeken op heel andere (niet-outsourcing) IT-vraagstukken, dan is meer data nodig. Dat werd in eerste instantie opgelost door een lijst met ruim 30 thema’s toe te voegen aan de matchprofielen. Dat hielp, maar wil men op bepaalde diensten of thema’s de diepte in, dan is veel meer data nodig. Teveel om allemaal in één of meerdere matchprofielen te stoppen.

Focus op flexibeliliteit en schaalbaarheid

Dat is de basis geweest voor de Custom Search en het ontstaan van iSourcing Hub, met een flexibele en schaalbare set van IT-thema’s als basis. Als je Outsourcing Hub ziet als één ‘hub’ gericht op IT-outsourcing, dan kun je iSourcing Hub zien als een verzameling van ‘hubs’ die elk op een specifiek IT-onderwerp (thema) vraag en aanbod kunnen samenbrengen.

In plaats van matchprofielen (met een vaste set van match- zoekcriteria) bevat elk thema een flexibele set van algemene én thema-specifieke criteria en vragen, die worden opgeslagen in de Public Library. De algemene criteria en vragen werden ook al in matchprofielen werden gebruikt, maar worden nu uitgevraagd in de context van één bepaald thema. Thema-specifieke criteria en vragen zorgen voor nog meer diepgang.

Real-time matching

Met deze nieuwe insteek kan iSourcing Hub veel accurater matchen. Maar… met alleen thema’s gevuld met criteria en vragen ben je er nog niet. Voor elk thema dienen de relevante IT-partijen in kaart gebracht te zijn en bij voorkeur hebben deze partijen de criteria en vragen beantwoord, zodat real-time matching mogelijk is.

Onze (eind)klanten, IT-adviesbedrijven/IT-consultants en ons team kunnen nieuwe IT-leveranciers uitnodigen. Dat kan in het algemeen, maar ook als onderdeel van een Custom Search, gericht op een specifiek thema.

Van lege hubs naar volwassen thema’s

Het mag duidelijk zijn dat de kracht van iSourcing Hub mede afhangt van hoe goed een thema gevuld is met relevante IT-partijen, bruikbare criteria en vragen en voldoende antwoorden daarop. Een (nieuw toegevoegd) thema is in eerste instantie nog een soort lege huls, of, beter gezegd, een lege ‘hub’.

De nu al ruim 160+ thema’s en toekomstige thema’s in één klap allemaal volledig vullen, dat is geen optie. Dat doen we dus stap voor stap, vaak op verzoek van een klant. Dat gaat als volgt:

  1. Bij nieuwe thema’s: Klaarzetten en (technisch) voorbereiden van nieuwe thema(‘s). Bij bestaande thema’s: controleren van het thema en de ‘vulling’ (IT-partijen, criteria/vragen, data) om te bepalen of het thema direct gebruikt kan worden of dat er extra voorbereiding nodig is.
  2. Via onder andere desk research brengt het iSourcing Hub team de relevante spelers in kaart, alsmede belangrijke ontwikkelingen, aandachtspunten en andere zaken die gebruikt worden om thema-specifieke criteria en vragen toe te voegen aan de Public Library.
  3. Het thema wordt (aan)gevuld met algemene en thema-specifieke criteria en vragen. Reeds aangesloten IT-partijen worden gewezen op het nieuwe thema en kunnen indien gewenst alvast data invoeren (lees: antwoorden van IT-partijen op criteria/vragen).
  4. Daarna worden de in kaart gebrachte relevante spelers die nog niet zijn aangesloten uitgenodigd. Dit gebeurt bij voorkeur vooraf, door de vragende partij zelf (via de Invite Provider feature), waarbij een bericht met aanleiding en uitleg wordt meegestuurd.
  5. Nadat zowel de nieuwe als bestaande spelers de onderliggende criteria/vragen hebben beantwoord, is real-time matching mogelijk. IT-partijen die nog niet alle data hebben gevuld, krijgen een extra reminder zodra er een Custom Search wordt gestart.

Continue verrijking

Uiteraard worden alle thema’s steeds verder verrijkt met extra criteria en vragen (en antwoorden daarop). Dat gebeurt onder andere door IT-leveranciers en IT-consultants die de rol van Knowledge Partner op zich nemen en vanuit hun expertise op het betreffende thema meedenken over praktisch criteria en slimme vragen. Die criteria en slimme vragen voorzien ze dan ook weer van extra toelichting en informatie. Daarmee word je als vragende partij geholpen de juiste vragen te stellen aan precies die IT-partijen die er toe doen.

Daarnaast kunnen gebruikers in de Custom Search eigen (maatwerk)vragen toevoegen. Om daar een antwoord op te krijgen, moeten de vragen uiteraard worden verstuurd naar IT-leveranciers. Maar om te voorkomen dat dergelijke vragen telkens opnieuw geformuleerd, verstuurd en beantwoord moeten worden, is het mogelijk dit soort vragen te delen en toe te voegen aan de Public Library.

Naarmate er meer searches op een thema plaatsvinden, zullen IT-partijen hun antwoorden vaker invullen en updaten of valideren. Zo wordt iSourcing Hub nog verder verrijkt en data regelmatig ververst. Een overzicht van bestaande thema’s vind je hier. En… mis je een thema? Laat het ons weten, we gaan er graag mee aan de slag!

© 2020 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.