De Knowledge Partner rol nader toegelicht

iSourcing Hub brengt vraag en aanbod samen op een steeds groter wordende groep IT en IT/outsourcing gerelateerde onderwerpen (thema’s). Voor elk thema is via de Public Library een aantal standaard criteria en vragen beschikbaar. De vragende/zoekende partij kan via de Custom Search real-time filteren, doordat de aanbieders hun antwoorden op deze criteria en vragen al vooraf hebben ingevuld. Maar voor een accurater resultaat zijn vaak meer criteria en vragen nodig die specifiek c.q. alleen van toepassing zijn voor het betreffende thema’s. Dat is waar de Knowledge Partners hun rol pakken.

Laatst bijgewerkt: 25 september 2020

Leestijd: 5 minuten

Vanuit hun expertise op een bepaald thema denken Knowledge Partners mee over thema-specifieke criteria en vragen, die we Public Library Questions noemen. Via zogenaamde Public Notes kunnen ze deze vragen voorzien van een toelichting. Gebruikers aan de vraagzijde van het iSourcing Hub platform kunnen deze vragen raadplegen en inzetten als real-time filter, of als vraag die via de online-interactiefase daadwerkelijk wordt gesteld aan een aantal aanbieders.

Knowledge Partners worden gestimuleerd een Public Library Question te voorzien van een neutrale toelichting; het is immers dé plek om over de as van dit soort criteria en vragen iets van hun kennis en ervaring te delen. Ze mogen zichzelf daarbij benoemen en verwijzen naar eigen content, zoals blogs, whitepapers, online webinars/events, etc. Ook mogen ze gastblogs aanleveren die gepubliceerd worden op onze website. Per thema vervullen maximaal vier partijen de Knowledge Partner rol en dat kunnen zowel IT-leveranciers als IT-consultants zijn.

Voordelen

Het nut van thema-specifieke Public Library Questions zit op meerdere aspecten:

  • Veelgebruikte criteria en vragen kunnen op één uniforme wijze klaargezet worden en – indien ze niet contextueel / casus-afhankelijk zijn – vooraf beantwoord worden. Met deze data kan real-time bepaald worden welke partijen op hoofdlijnen geschikt zijn. Dat scheelt alle betrokken partijen veel tijd en doorlooptijd bij met name desk research, marktverkenningen, marktverkennings en RFI’s.
  • Ook voor overige vragen geldt dat de antwoorden van leveranciers kunnen worden opgeslagen. Bij het vraag- en antwoordproces kunnen leveranciers zo sneller reageren; het antwoord staat al klaar en hoeft alleen maar gevalideerd of aangevuld te worden (in plaats van opnieuw opgezocht en ingevuld).
  • Knowledge Partners kunnen ook criteria toevoegen waarvan zij vermoeden dat die gaan helpen met een accurater zoekresultaat, alsmede vragen waarvan zij vinden dat die vaker gesteld moet worden. Daarbij kunnen de Public Notes gebruikt worden om uit te leggen waarom het criterium of de vraag belangrijk is, of om te verwijzen naar externe bronnen/informatie.
  • Met dit soort Public Library Questions stimuleren de Knowledge Partners de vraagzijde van het platform niet alleen tot het daadwerkelijk inzetten van bepaalde criteria en vragen. Het helpt ook de klant aan het denken te zetten, zich bewust te maken van bepaalde aspecten en om in te spelen op latente behoefte. Een ‘slim’ geformuleerde vraag kan zelfs helpen onderscheidend vermogen (usp’s) van een Knowledge Partner te onderstrepen.

Waarom de Knowledge Partner rol zo belangrijk is, blijkt al uit bovenstaande. Het iSourcing Hub team is klein en richt zicht vooral op het verder ontwikkelen van het matchingplatform. Een team bouwen dat expertise heeft op al deze thema’s en zelf met thema-specifieke thema’s komt, is simpelweg te duur en niet schaalbaar. Bovendien heeft de markt zelf veel expertise en hebben zowel aanbodzijde (leveranciers) als vraagzijde (consultants) een mening over wat de andere zijde beter kan doen. En dat kunnen ze nu mooi uitwerken via Public Library Questions.

Voor de IT-leveranciers en IT-consultants die de Knowledge Partner rol vervullen, is dit uiteraard ook een soort ‘online marketingkanaal’… Alleen dan wel over de as van kennis en inhoud. En in plaats van push/tijdelijk is het pull/24×7 beschikbaar en precies op dat moment dat de klant er behoefte aan heeft.

Kwaliteitsborging

Uiteraard vraagt deze constructie om kwaliteitsborging. Dat geldt bij een platform sowieso en wordt vaak Platform Governance genoemd. Zo krijgen we vaak de vraag wie de antwoorden van de aanbiedende partijen controleert (zijn ze niet te commercieel of zelfs onjuist?) en hoe we voorkomen dat de vragen en vooral de toelichtingen (Public Notes) van de Knowledge Partners niet te gekleurd/commercieel worden.

Antwoorden controleren we niet, met dat soort ‘audits’ zou iSourcing Hub onbetaalbaar worden. De vragende/zoekende partij heeft daar een eigen verantwoordelijkheid, net zoals dat geldt voor een online datingsite. In ons geval geldt bovendien dat de IT-leveranciers weten dat er veel (gerenommeerde) IT-consultants gebruik maken van iSourcing Hub. En voor eindklanten geldt dat, zeker bij grote complexte IT-outsourcing, IT-projecten en software-selectietrajecten zo’n externe, onafhankelijke consultant een belangrijke rol kan spelen. Zo ontstaat (waar nodig) een soort zelfcorrigerende markt/community.

Die zelfcorrigerende community proberen we ook te realiseren voor Knowledge Partners en hun Public Library Questions. Zo kunnen op één thema meerdere partijen (max 4) de Knowledge Partner rol vervullen, het liefst een mix van verschillende soorten IT-leveranciers en IT-consultants. Ze kunnen elkaar ‘controleren’ en als het ware in het gareel houden. Op de roadmap hebben we diverse features klaarstaan die indien nodig ingezet kunnen worden, zoals beoordeling van de Public Library Questions door eindklanten/gebruikers of rapporteren als ‘niet oké’ (te commercieel). We gaan uit van een zelfcorrigerende markt, dat heeft tot op heden altijd goed gewerkt. We hadden jaren geleden namelijk ook maatregelen op de roadmap voor het geval IT-leveranciers onjuiste antwoorden zouden invullen, maar die hebben we nog nooit in hoeven zetten.

Roadmap

Op de roadmap staan naast dit soort maatregelen vooral nog heel veel goede ideeën, die niet alleen door Knowledge Partners maar ook door tal van andere enthousiaste klanten/gebruikers worden gegeven. Zo werken we aan de mogelijkheid om Public Library Questions te verzamelen in best-practice templates. In de toekomst zal iSourcing Hub criteria en vragen gaan suggereren, niet omdat ‘anderen die ook gebruikten’, maar vooral op basis van A.I.-technieken, waarmee het systeem kan voorspellen welke criteria en vragen een significant effect hebben op het zoekresultaat en dus bijdragen aan accuratere matches.

Want dat is ons ultieme doel: klanten koppelen aan de best passende/meest geschikte IT-leveranciers of IT-consultants, om vervolgens een interactief proces te faciliteren waarbij precies die vragen worden gesteld die partijen helpen de beste partijen te selecteren.

NB: de standaard Public Library Questions zijn beschikbaar in het Engels, maar veel thema-specifieke criteria zijn opgesteld in het Nederlands. We werken nog aan een optie waarbij een Public Library Question in twee talen beschikbaar gesteld kan worden.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.