Algemene voorwaarden

Op de rechtsbetrekkingen tussen Outsourcing Hub & Gebruiker zijn van toepassing de ‘Algemene Bepalingen van Outsourcing Hub’ alsmede de ‘ICT-Office Voorwaarden Modules Algemeen’ en ‘Module1 Licentie voor programmatuur’ zoals deze thans gelden en zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

In geval van strijdigheid prevaleren de Bepalingen van deze Overeenkomst boven de ‘Algemene Bepalingen Outsourcing Hub’ welke laatste Algemene Bepalingen prevaleren boven de ICT-Office voorwaarden, tenzij daar in een (Diensten-) Bijlage uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Je kunt de documenten bekijken of downloaden via de links hieronder:

ICT Office Module 00 Algemeen (pdf)
ICT Office Module 01 (pdf)
Algemene Bepalingen Outsourcing Hub (pdf)

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.