Kosten besparen in tijden van economische tegenspoed

In tijden van economische tegenspoed is ‘besparen’ het toverwoord en een speerpunt voor veel organisaties. Toch blijft het laaghangende fruit vaak lang hangen. Veel kansen om direct kostenbesparingen te realiseren worden over het hoofd gezien, terwijl het voordeel daarvan is dat deze direct en volledig bijdragen aan de winst – zelfs wanneer u te maken heeft met een omzetdaling. Maar hoe pakt u dit nu zo effectief mogelijk aan?

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2020

Leestijd: 5 minuten

Gastblog door Jeroen Arentsen, Procurement Consultant & Ramon Abbenhuis, Managing Consultant Procurement bij Supply Value, Knowledge Partner van iSourcing Hub op het thema IT Procurement

Supply Value helpt ondernemingen bij het realiseren van meer waarde binnen een korte tijd. Dit doen we allereerst met het stapsgewijs inzichtelijk maken van de uitgaven om vervolgens de kostenbesparingen te realiseren. Daarnaast helpen we ondernemingen met het in kaart brengen van de processen om deze vervolgens te verbeteren. Voor beide stappen bepalen we de best passende strategie, worden de potentiële besparingen in kaart gebracht en in een zeer korte tijd gerealiseerd.

Inzichtelijk maken van de inkoopuitgaven

Allereerst maken we de inkoopuitgaven inzichtelijk. Hiermee brengen wij het besparingspotentieel in kaart en realiseren we vervolgens de kostenbesparingen. Hiertoe behoren de volgende stappen:

  1. Spend- en contract analyses; Wij creëren inzicht in de spend door het analyseren van contracten en alle inkoopuitgaven van uw organisatie.
  2. Benchmark; Met benchmarking vergelijken wij uw processen en kosten met soortgelijke ondernemingen om de eigen processen te verbeteren en daarmee kostenbesparingen te realiseren.
  3. Een overzicht van het besparingspotentieel; De inzichten uit de spend- en contractanalyses worden gebruikt om het besparingspotentieel vast te stellen.
  4. Realisatie kostenbesparingen; Wij stellen samen met de betrokken stakeholders de best passende strategie op voor het realiseren van de kostenbesparingen. Vervolgens worden de besparingen gerealiseerd aan de hand van een concreet actieplan wat is uitgewerkt in drie fasen zoals in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht.
  5. Een rapportage dashboard; Met ons dashboard worden de concrete kostenbesparingen gemonitord en de voortgang bijgehouden.

Kostenbesparingen realiseren in drie fasen

Voor het realiseren van kostenbesparingen maakt Supply Value gebruik van drie besparingsfasen. Om te bepalen welke besparingen bij welke fase horen, brengen wij de product/dienst complexiteit binnen de organisatie in kaart en bepalen we het aanbod in de markt.

Supply Value maakt onderscheid tussen de volgende drie fasen:

  1. Fase 1 (1 tot 3 maanden): Dit betreffen homogene en eenvoudige producten en diensten binnen de organisatie. Er is sprake van een ruim aanbod in de markt. Binnen deze categorie kunnen relatief snel besparingen behaald worden.
  2. Fase 2 (3 tot 5 maanden): Dit betreffen de meer risicovollere en geavanceerde producten en diensten binnen de organisatie. Er is enige variatie in eisen, met voldoende aanbod in de markt.
  3. Fase 3 (> 5 maanden): In de laatste fase gaan we aan de slag met producten en diensten met de meeste complexiteit binnen de organisatie. Waarbij er specifieke eisen zijn en sprake is van een beperkt aanbod in de markt.

Even voorstellen: Supply Value

Supply Value is expert op het gebied van netwerkoptimalisatie vanuit commercieel, digitaal en operationeel perspectief. Wij leveren advies, implementatiekracht en training en vertalen uw strategie naar concreet resultaat. We geloven dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn overtroffen worden als je samenwerkt. Ieder vanuit zijn eigen kracht, met focus op een gezamenlijk doel en minimale transactiekosten.

Vanuit de business unit procurement (commercieel perspectief) helpen wij organisaties met het professionaliseren van het inkoopbeleid, de inkooporganisatie en de inkoopprocessen en met het realiseren van waardecreatie, kosten- en risicoreductie. Supply Value ondersteunt bij het inrichten en/of uitvoeren van categorie-, tender-, contract- of leveranciersmanagement en het invoeren van digital procurement.

Supply Value realiseert – in lijn met uw organisatiebeleid en strategie – kostenbesparingen door uw inkoopuitgaven te analyseren en processen zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij houden wij rekening met organisatiedoelstellingen, waardecreatie, en risicoreductie. Dit doen wij met een businesscase gebaseerd op verwachte investeringen, baten en terugverdientijden en een concreet actieplan om voor u meer waarde te creëren met minder kosten. Supply Value werkt met ervaren experts, eigen methoden, templates en tools. Daardoor leveren we directe impact: besparingen en meer waarde in minder tijd.

Als Knowledge Partner ondersteunen we iSourcing Hub bij het opbouwen en onderhouden van de Public Library: een bibliotheek met slimme vragen die alle gebruikers met een IT-vraagstuk kunnen inzetten in hun zoektocht naar de juiste leverancier.

Procesverbeteringen in kaart brengen

Inkoopprocessen verbeteren

Verder realiseren wij kostenbesparingen door de processen te verbeteren. Hiervoor brengen wij de huidige processen in kaart en identificeren wij de knelpunten. Met behulp van procesverbeteringen worden besparingen gerealiseerd en risico’s gereduceerd. Door een optimale inrichting van de processen creëren wij meer waarde met minder kosten. Procesverbeteringen, risicoreducties en besparingen worden vervolgens gerealiseerd in lijn met het beleid en de strategie van de organisatie.

Knowledge partner rol

Supply Value is Knowledge Partner van iSourcing Hub op het thema IT Procurement. De komende tijd zal Supply Value kennis, ervaring en nieuwe inzichten delen. Dit doen we via gastblogs en door extra vragen toe te voegen aan de Public Library.

Wilt u ook kostenbesparingen realiseren door inzicht te krijgen in uw inkoopuitgaven en uw processen optimaal in te richten? Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, of maak gelijk een afspraak met een van onze experts.

Deze Knowledge Partner Blog is geschreven door Jeroen Arentsen, Procurement Consultant & Ramon Abbenhuis, Managing Consultant Inkoop bij Supply Value
Supply Value is iSourcing Hub Knowledge Partner. Knowledge Partners zijn op de hub aangesloten leveranciers en adviesbedrijven die vanuit hun expertise op een bepaald domein helpen met het opstellen en onderhouden van de Public Library vragen.

Lees meer

Knowledge Partner Blog

Digitale marketing optimalisatie

Knowledge Partner Blog

Onderzoek naar inkooptrends 2024 en het belang van Early Supplier Involvement

Blog van Henk Pater

Bedankt voor alle felicitaties, maar ik wil cadeautjes!

Knowledge Partner Blog

De sleutel tot vertrouwen in de digitale wereld: Waarom Identiteitsverificatie meer is dan een veiligheidsmaatregel

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.