Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

Supply Value

Supply Value is specialist op het gebied van netwerk optimalisatie, vanuit een commercieel, operationeel en digitaal perspectief. Wij leveren advies en implementatiekracht en vertalen uw strategie naar een concreet en duurzaam resultaat.
 
Onze missie
Wij helpen leiders slimmer samenwerken waardoor zij duurzame waarde creëren tegen lagere kosten en minder risico. Wij geloven dat resultaten die voor een individu onhaalbaar zijn overtroffen worden als je samen werkt. Ieder vanuit zijn eigen kracht, met focus op een gezamenlijk doel en minimale transactiekosten.
 
Onze visie
Wij zijn een leidend adviesbureau. Wij creëren positieve impact, innoveren en verbeteren de manier waarop organisaties samenwerken. Supply Value bepaalt gezamenlijk met u, uw klanten, partners en leveranciers hoe u risico en kosten kunt reduceren en meerwaarde kunt creëren. Dit doen wij op basis van uw positie in de markt, de positie van uw leveranciers, de karakteristieken van uw producten en diensten en de karakteristieken van uw organisatie, medewerkers en processen. Wij zijn ervan overtuigd dat het leveren van duurzame resultaten zal leiden tot groei van onze klanten, medewerkers en partners en daarmee een gezonde groei van Supply Value als onderneming.


Onze werkwijze 
Wij geloven er in dat de juiste aanpak in combinatie met de juiste mensen en middelen leidt tot een duurzaam resultaat. Onze aanpak gaat uit van: denken, doen en draagvlak en drive.
 
Drive 
Wij zijn gedreven, enthousiast en doen ons werk met passie voor het vak. 
 
Denken 
Wij verzamelen, analyseren en presenteren de juiste gegevens om daadkrachtige besluiten voor te bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk! 
 
Draagvlak 
Wij nemen de klant en haar ketenpartners mee in ons verbetervoorstel. We luisteren en vragen door om zo te ontdekken wat er beter kan. Door het potentieel van alle relevante partijen te benutten zorgen we voor versnelling in het verbeterproces. 
 
Doen 
Ons advies houdt niet op bij een mooi rapport. Wij brengen uw medewerkers en partners in beweging en helpen met het realiseren van concreet resultaat. Dit doen wij tot aan het moment dat u zelf het stokje weer over kunt en wilt nemen.

Contactgegevens
Arnhemse Bovenweg 160
3708 AH Zeist
E info@supplyvalue.nl
T 088 – 0555 999
W https://www.supplyvalue.nl/

Knowledge Partner IT Procurement
Supply Value is Knowledge Partner op het gebied van IT Procurement. Relevante publicaties die hierbij horen zijn als volgt:

Focus

 • IT strategy
 • Outsourcing expert
 • IT procurement expert

Expertise

 • Agile
 • Agile Project Management
 • Agile Scrum
 • ASL
 • Big Data Management
 • BiSL
 • Business-IT Alignment
 • BVP
 • Change Management
 • EA (Public/ European Tendering)
 • Information Security
 • ISO 9001
 • IT Governance
 • Lean IT
 • Lean Six Sigma
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Risk Management
 • Scrum
 • Sourcing Governance

Certifications

 • Agile Project Management Foundation
 • Agile Project Management Practitioner
 • Agile Scrum Foundation
 • BVP B (Best Value Procurement, B-, B or B+)
 • BVP A (Best Value Procurement, A or A+)
 • COBIT Foundation
 • COBIT Practitioner
 • IAOP (Certified Outsourcing Professional)
 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate
 • ITIL Expert / Master
 • Prince2 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • Lean Six Sigma Yellow/Orange Belt
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Lean Six Sigma Master Black Belt / Champion
 • Service Oriented Architecture (SOA)

Scope

 • Business/Professional Services
 • Consumer Goods
 • Consumer Services
 • Education
 • Finance
 • Government
 • Healthcare
 • Industrial
 • Natural Resources, Energy & Utilities
 • Retail
 • Technology, IT & Telecommunications
 • Transport, Logistics & Storage
 • Supply Value is actief in de private en publieke sector. Supply Value is mantelleverancier / partner van de Rijksoverheid op inkoopgebied.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.