Digital Ecosystems Institute (DEI)

Digital Ecosystems Institute houdt zich bezig met het ontwikkelen en verspreiden van kennis en inzichten over systemisch samenwerken, in wat wij digital ecosystems noemen. Digitale ecosystemen komen in vele soorten en maten, maar hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: er is een gedragen gezamenlijke doelstelling, er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en wederkerigheid, en de governance is gericht op het managen van relaties in netwerkverband. De digitale component is prominent aanwezig; in de digitale transformatie die we nu doormaken groeit het besef dat IT niet alleen dienend is aan het bedrijfsleven maar ook steeds meer vormend. Vraagstukken over datadelen en veiligheid liggen ten grondslag aan de opbouw van elk ecosysteem.

In het Digital Ecosystems Institute werken we samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en we werken aan hedendaagse wicked problems; dat zijn uitdagingen die te complex en veelomvattend zijn om door 1 organisatie te worden opgepakt. Ten aanzien van zo’n probleem schieten huidige oplossingsmodellen tekort en biedt het vormen van een ecosysteem ruimte om een probleem in samenhang te bekijken en met de stakeholders te adresseren.
 
We brengen groepen organisaties samen, waarmee we in een werkgroep een jaar op pad gaan om een complex probleem van een oplossing te voorzien. We organiseren kennissessies en round tables, en we koppelen steeds de laatste inzichten uit de wetenschap en praktijk aan de problematiek in de werkgroepen. We doen dat op allerlei terreinen, maar de rode draad vormt steeds het besef dat partijen elkaar nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken. Partijen leren elkaar vertrouwen en in transparantie werken aan wat er nodig is voor de oplossing.  
 
Centraal in de thematiek van het DEI staan de onderlinge relaties. In uitbestedingsrelaties komen allerlei ecosysteem-aspecten bij elkaar: complexe materie, vaak relevant over verschillende kavels, creëren afhankelijkheden die verder gaan dan hoe ze afgekaderd zijn in een standaard sourcing contract. Hoe goed gaan dienstverleners daarmee om, hoe goed kunnen uitbesteders communiceren, hoe tevreden zijn alle partijen in het netwerk of ecosysteem van een aanbesteed kavel.
 
De komende jaren wil DEI een ecosysteem-tevredenheidsmeting opzetten. We willen de tevredenheid meten van de relaties tussen uitbesteders en dienstverleners, zowel 1 op 1 als in het ecosysteem zelf. Immers, het functioneren van het ecosysteem is afhankelijk van de performance van alle leden, en dat begint bij de 1 op 1 relaties maar is uiteindelijk veel breder. Alle partijen in het ecosysteem van een uitbestedingsrelatie zijn afhankelijk van de andere partijen en een probleem van 1 partij is uiteindelijk van invloed op de tevredenheid en waardering van de relaties in het geheel. Daarmee is een probleem van 1 het probleem van iedereen geworden. Wie dat beseft, heeft flinke voorsprong in het ontwikkelen van duurzame klantrelaties op de langere termijn.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.