iSourcing Hub LIVE! #4 gemist? Bekijk de opname van dit event en vorige iSourcing Hub LIVE! events hier.

Rvados

Extreem betrokken Microsoft werkplek- en cloud oplossingen

Extreem betrokken Microsoft werkplek- en cloud oplossingen

Rvados ontwerpt, bouwt en beheert toekomstvaste, cloudgebaseerde Microsoft werkplekken die voldoen aan de hoogste veiligheids- en compliancy eisen. Daarom ontwerpen we een nieuwe workspace oplossing altijd vanuit multi-disciplinair oogpunt: Devops, Azure, Security en vanzelfsprekend Werkplek. Daarbij hebben we eenvoudige graadmeter: de (toekomstige) tevredenheid van de eindgebruiker moet gegarandeerd zijn. WAT Rvados aan klanten levert, in de basis workplace and cloud solutions, is niet uniek, maar wel HOE wij dat doen: extreem betrokken.


Hoe bouw je een toekomstvaste werkplek?

Een toekomstvaste werkplek ontwerp je naar onze mening door aandacht te besteden aan twee belangrijke aspecten. Ten eerste door experts op de diverse designdisciplines bij elkaar te brengen om hun adviezen te integreren, ten tweede  door te ontwerpen vanuit degene die uiteindelijk met de oplossing gaat werken: de eindgebruiker.

Alles begint met  een multidisciplinair design team

Een toekomstvaste werkplek ontwikkelen vereist dus het samenbrengen van kennis op de meerdere terreinen, waarvan de belangrijkste zijn:

  •    Devops
  •    Azure
  •    Security
  •    Werkplek

Bij veel IT partijen en organisaties zijn deze experts dikwijls verdeeld over meerdere afdelingen en (te veel) van elkaar gescheiden. De kennis om te komen tot een holistisch, kwalitatief hoogstaand design is er dus, maar treft elkaar niet. Destijds beschikte Nokia als organisatie waarschijnlijk over juiste engineers om te komen tot zoiets revolutionairs als de Iphone, maar het was Jobs die diezelfde mensen binnen Apple samenbracht (i.c.m. met de juiste opdracht). 

Waarom we (soms tot vervelens toe) vragen blijven stellen

Goede werkplekoplossingen ontstaan door de juiste vragen te stellen. Vanuit gebruikersperspectief hebben ontwikkelaars immers andere behoeften dan een directiesecretaresse. Voor welke applicaties gebruiken zij hun werkplek? Op welke device? Wanneer en waar? Maar ook: hoe worden applicaties ontsloten, wordt er gebruikt gemaakt van SSO, is performance in de cloud wel gegarandeerd? Zijn er afhankelijkheden van onderliggende databases, in welke taal is een applicatie ontwikkeld? Door de organisatie zelf of door een externe leverancier? 

Hierbij is de cloud geen dogma en dus doel op zich: een applicatie die intensief gebruik maakt van on-premise resources leent zich misschien wel niet voor de cloud. Daarom is het belangrijk in een designfase niet alleen aandacht te besteden aan mainstream applicaties zoals MSFT 365, maar met name aan die ene zelf ontwikkelde legacy applicatie die als spin in het web cruciaal blijkt te zijn voor de operatie.

Onze strategische partner
Security en compliancy vereisen speciale aandacht

Security en compliancy dienen nadrukkelijk vanaf het begin meegenomen te worden in een nieuw werkplekdesign. Het is van belang te begrijpen dat security en compliancy  verschillende onderwerpen zijn en de laatste voor een groot deel een niet-technische discussie behelst. Zonder data-architectuur en -classificatie is het onmogelijk compliancy goed in een werkplekconcept te incorporeren (onze zusterbedrijven binnen 90NORTH helpen u daar graag bij).

Naast het feit dat we ons binnen Rvados uitsluitend richten op 3 oplossingsgebieden (security, Azure en werkplek), gebruiken we tevens uitsluitend securityproducten van MSFT. Enerzijds omdat we hiermee de E3 en E5 licenties, waar veel van onze klanten over beschikken, maximaal kunnen benutten en anderzijds omdat we verzekerd zijn van een optimale integratie tussen deze producten.

Enkele van onze (jarenlange) klanten

Implementatie

Een multidisciplinair design is dus het fundament van een goed ontworpen werkplek. Het bepaalt niet alleen wat we gaan bouwen, maar vervolgens ook hoe. Met dat laatste doelen we op de snelheid, aanpak en fasering van een migratie naar de nieuwe werkplek. Klein beginnen en vervolgens uitbouwen is daarbij ons devies: agile sprints van 3-4 weken geven snel een tastbaar resultaat dat zichtbaar is voor eindgebruikers.

Sluitstuk: onderhoud

Tenslotte: het onderhoud van uw werkplek, een basisvoorwaarde om toekomstvast en veilig te kunnen blijven werken. Elke maand rollen wij daarvoor o.b.v. code nieuwe (AVD)  releases uit met daarin de belangrijke MSFT (security) updates. Volledig geautomatiseerd om zodoende de foutgevoeligheid (vaak als gevolg van menselijk handelen) te verlagen, snelheid te verhogen, modulair te kunnen uitrollen en een fall-back mogelijk te maken.


Onze certificeringenWij zijn onderdeel van de 90NORTH groep


De 90NORTH groep bestaat uit 6 bedrijven die zich specialiseren op de onderstaande terreinen. Zij bundelen dagelijks hun krachten  onder de 90NORTH vlag om organisaties in de breedste zin te helpen met IT advies, oplossingen en bemensing.


Tenslotte: ons DNA


Onze expertise mag dan divers zijn, ons DNA is dat niet: we delen een passie voor moderne technologie, koesteren onze ‘can do’ mentaliteit en stimuleren graag eigen ondernemerschap. Voor u betekent dat concreet dat we niet alleen adviseren, maar ook daadwerkelijk (helpen) uitvoeren en verantwoordelijkheid durven te nemen voor het eindresultaat. “Unlimiting IT” noemen we het zelf ook wel.
© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.