Yellowtail Control Solutions B.V.

Yellowtail Conclusion is een IT-dienstverlener met een focus op business transformatie, data-driven-proposities en IT-Services. Oplossingen die wij bouwen voor de financiële- en verzekeringssector, overheid en zorg. Met zo’n 130 collega’s dragen wij dagelijks bij aan het succes van onze klanten.
 
Het Key Control Dashboard (verder KCD) is een product van Yellowtail Conclusion en is de meest integrale ISMS-, GRC- en PMS-oplossing op de Nederlandse markt. Yellowtail levert het KCD inmiddels 12 jaar. Met ons huidige klantportfolio van 75 organisaties zijn wij marktleider binnen de (rijks)overheid en hebben wij een duidelijke footprint binnen het financiële domein, decentrale overheden, semi-publieke organisaties en de zakelijke dienstverlening. Onder andere ONVZ, (onze moederorganisatie) Conclusion, InnoEnergy, Kamer van Koophandel, Centraal Justitieel Incassobureau, Nationale Politie, Waternet en het Ministerie van Financiën maken gebruik van het KCD. 

Yellowtail creëert met het KCD een financieel en digitaal weerbare wereld! Met de verschillende modules bieden wij een integrale software-oplossing welke organisaties in staat stelt om inzicht te creëren en vanuit daar data-gedreven beslissingen te nemen en de grip op verschillende contexten te vergroten.
 
Via deze link een infographic over onze organisatie, de modules binnen het KCD, de voordelen en de aanvullende dienstverlening die wij bieden.
 
Het KCD is een Information Management Systeem waarin integraal een oplossing wordt geboden voor ISMS, GRC en PMS. Om het KCD effectief in te zetten wordt het als geheel of als deeloplossing toegepast. 
 
GRC (Governance, Risk and Compliance)
Het KCD is geoptimaliseerd voor organisaties die haar processen duurzaam willen verankeren en gecentraliseerd inzicht willen verkrijgen in de mate van beheersing van hun Governance, Risk en Compliance functie. Het KCD borgt de gehele PDCA-cyclus en draagt daarmee bij aan het versterken en standaardiseren van een effectieve en efficiënte interne beheersfunctie. Hierdoor ben je in staat om systematisch het in-control niveau te verhogen, op kwaliteit te sturen en de benodigde grip op de in-control status van de organisatie te krijgen en te houden. De GRC-module bevat o.a. In Control Famework, In Control Statement, Risicomanagement, Taks Control Framework, Compliance en ERM functionaliteit.
 
ISMS (Information Security Management System)
Grip en sturing op de informatieveiligheid is belangrijk voor het succes van elke organisatie. Door de functionaliteit van het KCD en de wijze waarop het is ingericht worden onderlinge relaties tussen rol gebaseerde dashboards, regelgeving, normenkaders, assets, systemen controles, etc. vastgelegd. Dit stelt u instaat om doormiddel van één applicatie, risico’s vast te leggen en te koppelen aan maatregelen, de informatieveiligheid (maatregelen) decentraal te toetsen, centraal de voortgang van controles te monitoren en doormiddel van de management dashboards, vanuit één informatiebron, de in control status inzichtelijk te maken voor de betrokken proceseigenaren, teammanagers of de directie via managementdashboards. Het ISMS bevat normenkaders zoals de BIO en ISO27001, een assetregister en incidentenmanagement functionaliteit.
 
Via deze link de Key Control Dashboard ISMS video.
 
PMS (Privacy Management System)
Met het KCD borg je het privacy managementproces van jouw organisatie om aantoonbaar en continu de naleving van privacy AVG wet- en regelgeving te verbeteren. KCD voorziet op eenvoudige wijze in het opbouwen en documenteren van registers van verwerkingsactiviteiten en stelt zeker dat je voldoet aan de belangrijkste beginselen van de AVG: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie; gegevensminimalisatie, juistheid, opslagbeperking en integriteit; vertrouwelijkheid en privacy by design. Daarnaast is het KCD specifiek opgezet voor het documenteren van Privacy Impact Assessments (PIAs) en bevat het een datalekregister.
 
Onderscheidend vermogen
Realtime inzicht           
Via de visueel aantrekkelijke dashboards zien gebruikers alleen relevante informatie voor zijn/haar context. Via verschillende contexten, zoals asset, proces, doelstelling of afdeling wordt informatie geconsolideerd. Op verschillende niveaus (bijvoorbeeld operationeel, tactisch en strategisch) verkrijg je realtime inzicht in  stand van zaken binnen de organisatie. 
 
Stapsgewijze groei
Het KCD is inzetbaar in elk type organisatie. Organisaties die aan het begin staan van de risicomanagement opzet tot volledig risicobewuste organisaties met proactieve sturing op basis van realtime inzicht. Elke organisatie heeft haar eigen doelen. In het KCD vormt zich een kopie van de organisatie welke meegroeit met de organisatiedoelen.
 
Optimaal gebruiksgemak
Een volledig geïntegreerd actiemanagement met email integratie maakt het mogelijk om decentrale verantwoordelijkheden uit te zetten, op te volgen, voortgang te monitoren en bij te sturen. De functie gebaseerde dashboards geven alle gebruikers op het juiste niveau en op de juiste context informatie en functionaliteiten. Zo wordt niemand overladen met onnodige informatie. Verder worden via een supportdesk, community-omgeving en focus op de UX van de oplossing, gebruikers verder gefaciliteerd in het werken met het KCD.
 
Data integraties
Door de toepassing van geautomatiseerde import van data via koppeling met bronsystemen wordt het KCD een data-driven applicatie. Zo heb je niet alleen realtime inzicht in de organisatie maar kan het KCD ook als proactieve monitoring tool werken waarbij risico’s continue worden gemonitord. 
 
Configureerbaar
Het KCD is een low-code en flexibele oplossing met veel configuratie mogelijkheden. Via onze best-practise inrichting worden zaken als terminologie, structuur, werkwijze, workflows en functionaliteiten altijd klant specifiek geconfigureerd.  Resulterend in een hoog niveau van gebruiksvriendelijkheid.
 
Aanvullende diensten
Hosting
Onze partner wat betreft hosting is Solvinity. Solvinity is een SOC2 gecertificeerde organisatie met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Managed Cloud Services. Er wordt gehost binnen de EU. Het KCD kan als SaaS en als (private) SaaS worden afgenomen. Als uitzondering leveren we bij een aantal klanten onze oplossing ook on-premise. 
 
Implementatie & Consultancy
Yellowtail hanteert tijdens de implementatie de Scrum Agile implementatietechniek. Dit maakt het mogelijk om snel en modulair werkende functionaliteit op te leveren, draagvlak te creëren, prioriteiten te bepalen en bij te stellen (effectief en snel change-management) op basis van de actuele behoefte. Verder leveren we advies en consultancy diensten op verzoek, eventueel in samenwerking met onze partners uit het Conclusion ecosysteem, BDO, BMC of Solid.
 
KCD Labs
Ontwikkeling en innovatie staan hoog in het vaandel bij Yellowtail. Om het KCD samen met onze klanten te ontwikkelen hebben we KCD Labs opgezet. Vanuit KCD-labs werken we in proeftuinen aan nieuwe functionaliteiten en oplossingen bij én met onze klanten.
 
KeySpire Community
Alle gebruikers hebben toegang tot KeySpire de KCD-community. Hier vind je alle relevante informatie voor jouw KCD inclusief onder andere trainingsmaterialen, korte uitleg-filmpjes, FAQ en e-learnings.

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.