Windex

Het verenigen van verbinding en versterking

Windex ontwikkelt sinds 1995 software voor verenigingen, ledenorganisaties en belangenorganisaties. De software Windex Communication Centre (WindexCC) is tot stand gekomen in samenwerking met diverse branche- en beroepsverenigingen waarbij de ervaringen in de praktijk en de voortgang in de techniek meegroeien met het product. 

WindexCC is op de eerste plaats bedoeld voor organisaties van werkgevers, verenigingen van (vrije) beroepsbeoefenaren en andere belangenorganisaties en organisaties die​ voor deze typen organisaties het secretariaat verzorgen. Ook is de applicatie uitstekend toepasbaar bij andere organisaties waar communicatie het primaire p​roces en/of samenwerken (in projecten) centraal staat.

In de basis heeft een vereniging behoefte aan programmatuur die kan worden ingezet voor:
  • Customer Relation Management (CRM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Document Management System (DMS)
  • Content Management System (CMS)

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.