Solvinity

Secure Managed IT Services

Solvinity is een van de grootste aanbieders van Secure Managed IT Services in Nederland. Met ruim 250 Solvineers, verspreid over vier kantoren door het land, ontwikkelen en beheren we innovatieve klantgerichte IT-oplossingen en bieden organisaties een veilige toegang tot de private, public en hybrid cloud. Onze oplossingen bevorderen risicovermindering en stellen organisaties in staat controle te houden en digitale transformatie te implementeren. 

We werken voor overheden, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en organisaties, die vaak één ding gemeen hebben: ze gaan om met gevoelige en bedrijfskritische informatie. Vanuit het principe ‘Secure and compliant by design’ zijn we gecertificeerd op basis van (inter)nationale normen zoals ISO 27001. Sinds 2019 hebben wij, als een van de weinige IT serviceproviders in Nederland, SOC 1 en SOC 2 ((ISAE 3402 / 3000 II) assurantierapporten voor het gehele beheerplatform van de Solvinity private cloud.

English

Solvinity is one of the largest providers of high-quality hosting and office automation solutions in the Netherlands. With over 250 Solvineers spread around four offices across the country, we develop innovative customer-oriented IT solutions and offer organisations a reliable IT environment and secure access to the private, public and hybrid cloud. Our solutions promote risk mitigation and enable organisations to stay in control and implement digital transformation. 

We work for governments, financial institutions, business services and organisations that often have one thing in common: they deal with sensitive and business-critical information. Based on the principle 'Secure and compliant by design', we are certified on the basis of (inter) national standards such as ISO 27001. Since 2019, we are one of few IT service providers in the Netherlands to have SOC 1 and SOC 2 assurance reports for the entire management platform of the Solvinity private cloud.

De beste manier om controle te houden over digitalisering en innovatie is vertrekken vanuit een betrouwbare basis. En die bieden we. Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust van het feit dat onze diensten mensen, bedrijven en instellingen raken en in veel gevallen onze maatschappij. Met onze innovatieve IT-oplossingen kun je risico’s beperken, de regie behouden en ruimte creëren voor innovatie.

Onze Managed IT Services

English

The best way to keep control over digitisation and innovation is to start building on a reliable foundation. Which is what we offer. We are aware of the fact that our services affect people, companies and institutions, and in many cases, our society and this awareness is prevalent in everything we do. Our innovative IT solutions promote risk reduction and allow you to maintain control and free space for the sake of innovation. 

Our Managed IT Services

© 2020 iSourcing Hub BV. Alle rechten voorbehouden