Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

Promi BV

Meester zijn over uw projecten

Voor u is het realiseren van business value cruciaal. Door concurrentie en innovatie wordt het steeds belangrijker om deze veranderingen goed en snel te realiseren. Onder het motto ‘meester zijn over uw projecten’ gaan wij graag deze uitdaging samen met u aan. Onze professionals hebben de juiste kennis, vaardigheden en de persoonlijke eigenschappen om zich ook in de toekomst verder te ontwikkelen.

Wil je meer zien van deze leverancier?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.