Pridea

Geweldige ideeën uitgevoerd!

XiBE is een uniek ideeën-realisatieplatform, dat organisaties helpt te verbeteren door de focus te leggen op realisatie, resultaat en succes. XiBE biedt organisaties (zoals bedrijven van klein tot groot, onderwijs, overheid en verenigingen) een gebruikersvriendelijke omgeving die ideation faciliteert en realization organiseert.
De bewezen IdeaRealization methodiek vormt de basis voor XiBE, zodat de op ervaring en resultaat gebaseerde aanpak voor alle betrokkenen de leidraad is en iedereen op ieder moment en op iedere plaats betrokken is en blijft bij het verbeteren, vernieuwen en innoveren. Enthousiaste en betrokken deelnemers vormen een actieve community die ideeën probleemloos van ingeving tot concreet resultaat bengt.

Beter één idee uitgevoerd, dan tien op een lijstje.

XiBE devices.png 276.98 KB

Wil je meer zien van deze leverancier?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.