Donderdag 16 mei 14:00-15:30 iSourcing Hub LIVE – Deep Dives – thema: Security
Klik hier voor meer info en gratis deelname – kijk en praat live mee, of kijk achteraf terug

myBrand Conclusion

Taking Responsibility

Taking Responsibility vormt de basis voor myBrand Conclusion

Klanttevredenheid en het leveren van de hoogste kwaliteit staan centraal

Droom, missie & visie
myBrand Conclusion is ontstaan uit de droom om gestalte te geven aan een SAP-dienstverlener waar wij zelf klant zouden willen zijn. Dit heeft zich vertaald in onze missie: het zijn van de door klanten als best gewaardeerde dienstverlener. We realiseren deze droom door het aangaan van lange termijn relaties met zowel klanten als medewerkers en het bieden van een daadwerkelijk geïntegreerde SAP-dienstverlening met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. De visie van myBrand op SAP Beheer is vooruitdenken in solide en waar mogelijk innovatieve oplossingen en anticiperen op potentiele risicosituaties. 

De Giarte Outsourcing Performance onderzoeken van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 bevestigen dat wij succesvol zijn in het realiseren van onze droom. myBrand Conclusion realiseert als enige SAP-dienstverlener consequent een 100% recommendation score bij haar klanten.

Conclusion
myBrand Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem sinds 2018 en daardoor in staat haar klanten volledig te kunnen bedienen in de digitale transformatie die bij klanten actueel is. Meer informatie over Conclusion is terug te vinden op de Outsourcing Hub als ook via www.conclusion.nl.  

Onze mensen
myBrand Conclusion werkt primair met ervaren, zelfsturende professionals; kennis & ervaring zijn uitstekend op orde en door een actief opleidingsbeleid wordt deze courant gehouden. De myBranders maken echter het verschil in klantbeleving doordat zij consequent acteren vanuit onze missie, met “Taking responsibility” als onderliggend credo.

Kwaliteit van dienstbeleving
Kwaliteit van dienstbeleving wordt primair geborgd door de combinatie van cultuur & professionals. Ieder kwartaal wordt bij elke klant de klanttevredenheid gemeten, waarbij vooral wordt ingezoomd op dienstbeleving. Dat afgesproken servicelevels op orde zijn vinden wij een vanzelfsprekendheid, myBrand realiseert zonder uitzondering haar SLA afspraken.

Klanttevredenheid wordt sinds 2015 ook extern gemeten vanuit het Giarte Outsourcing Performance onderzoek. Daarnaast wordt externe validatie geboden door diverse certificeringen vanuit SAP SE (Hosting, Application Management, Infrastructure, Cloud & HANA), de ISAE3402 (type II) verklaring en de ISO27001 certificering (met de nadruk op security). Alle genoemde certificeringen worden periodiek geauditeerd, zowel intern als extern.

Kennisbedrijf
myBrand Conclusion is een kennisintensieve organisatie. Het ontwikkelingstempo in ons ecosysteem ligt enorm hoog en wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid – naar zowel klanten als medewerkers – om dit tempo te volgen. Dit stelt ons in staat om klanten te voorzien van relevante, toepasbare informatie en inspireert medewerkers doordat deze zich kunnen ontwikkelen.

Een en ander hebben we gerealiseerd door gestalte te geven aan het myBrand kennisbedrijf dat bestaat uit 10 kennisteams. De kennisteams ontwikkelen en delen kennis, al dan niet aan de hand van formele opleidingen en passen deze vervolgens toe in praktijkcases, vaak in een co-innovatie model met een klant.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
myBrand Conclusion is een onderneming die acteert op basis van integriteit en hierbij hoort het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. myBrand’s acteren in dit kader is onderwerp van een bewust & continue verbeteringsproces, dat wordt gestimuleerd door onze klanten en medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij streven naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Daarmee is het “Triple P” concept omarmd dat uitgaat van drie pijlers: Profit, People & Planet.

SAP consultancy van A tot Z
In de afgelopen jaren is myBrand Conclusion uitgegroeid tot de meest vooruitstrevende SAP-dienstverlener die nadrukkelijk de verantwoordelijkheid neemt om een effectieve ondersteuning van de bedrijfsvoering bij jouw organisatie te realiseren door de toepassing van SAP functionaliteit. Met een persoonlijke dienstverlening stellen wij jou in staat om te focussen op het bedrijfsproces. 

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.