Donderdag 16 mei 14:00-15:30 iSourcing Hub LIVE – Deep Dives – thema: Security
Klik hier voor meer info en gratis deelname – kijk en praat live mee, of kijk achteraf terug

Intermax

Uw IT-infrastructuur moet – meer dan ooit – veilig en beschikbaar zijn. ‘Het’ moet werken. Wanneer dit niet zo is, dan kunnen de gevolgen enorm zijn. We zijn steeds meer afhankelijk van IT en de complexiteit van IT neemt toe. Tegelijk vindt er volop innovatie plaats. Hoe maakt u de juiste keuzes in dit speelveld? Dat vereist steeds meer kennis en kunde.  
 
De missie van Intermax is om uw IT op een duurzame manier beschikbaar en veilig te houden. We maken complexe IT-materie toegankelijk en begrijpelijk. Dat doen al 25 jaar met kennis en kunde én met onze passie voor IT en servicegerichtheid! Zo helpen we u de juiste keuzes te maken bij uw digitaliseringsstrategie. 

Onze beloftes aan u

We beginnen altijd met de doelstellingen van uw organisatie. Waar staat u op dit moment en waar gaat u voor? Dan kijken we hoe wij met onze dienstverlening daarin het verschil kunnen maken. Als dat duidelijk is, gaan we samen aan de slag. En we beloven: we doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen. 

Dit beloven wij aan u:
 • We maken oprechte, realistische en duidelijke afspraken - en maken die vervolgens waar.
 • We bieden de beste oplossingen aan, maken samen met u een keuze en leggen uit wat de gevolgen van die keuzes zijn. 
 • We houden onze kennis up-to-date, zijn geïnformeerd en begrijpen de context. Zo weet u zeker dat wat wij bieden het beste is voor uw situatie.
 • We focussen op lange termijnrelaties, om onze samenwerking optimaal te benutten en u zo goed mogelijk te faciliteren.
 • We nemen verantwoordelijkheid - snel, eerlijk en transparant.
 • We zijn altijd bezig met preventie en detectie. Mocht er toch iets fout gaan, dan staan wij altijd voor u klaar.   

We willen altijd een partner zijn voor onze klanten. We delen doelstellingen, want uw doelen zijn onze doelen. Om meer te zijn dan een leverancier, is duidelijke en eerlijke communicatie noodzakelijk. Daarom focussen wij op helderheid in onze communicatie en hechten we waarde aan gefundeerde en opbouwende kritiek. Zo worden we tenslotte allemaal beter.

Uw doelen zijn onze doelen

Sociaal en maatschappelijk betrokken

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij hoog in het vaandel. Dat raakt wat we doen en hoe we omgaan met medewerkers, klanten, partners, de samenleving en het milieu. Het afleggen van rekenschap, transparantie, respect en ethisch gedrag zijn belangrijk voor ons. Deze zaken zijn omschreven in onze MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000, waarin staat hoe we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen implementeren en uitvoeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Certificeringen

We beloven resultaat en maken onze beloftes waar. Of het nu gaat om kwaliteit, veiligheid of hoe snel we reageren op klantverzoeken. We maken daarvoor gebruik van best practices en keuren nooit ons eigen vlees.

Dat is te zien aan het grote aantal officiële certificeringen dat wij hebben. Ons volledige primaire proces voldoet aan de strengste normen op het gebied van kwaliteit, milieu, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid.

Onze certificeringen
 • ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.  
 • ISO 27001 voor informatiebeveiliging.  
 • ISO 20000 voor IT-servicemanagement.  
 • ISO 14001 voor milieumanagement.  
 • NEN 7510 voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.  
 • ISAE 3402 type II-verklaring voor de zogenaamde ‘derdenverklaring’.  
 • SOC2-verklaring voor de opzet, het bestaan en de werking van een veilige serviceorganisatie bij het uitbesteden van IT-processen.  
 • DigiD TPM (Third Party Mededeling) voor het voldoen aan de technische NOREA-voorwaarden. 

Onze oplossingen

Veiligheid en beschikbaarheid zijn sleutelwoorden bij het waarmaken van uw digitale ambities. Ook de continuïteit van uw IT-omgeving voor de dagelijkse bedrijfsvoering is cruciaal. Intermax biedt u een compleet dienstenpakket, dat nauw aansluit bij de behoeften van uw organisatie. Onze oplossingen zorgen voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot cloud.   

Intermax - onze oplossingen


Platformdiensten
Intermax biedt een reeks as-a-service diensten, die ISV’s helpen met het continu innoveren op gebieden als containerisatie of data-analyse en -visualisatie.

Security en compliance
Een veilige infrastructuur is niet zo maar gerealiseerd. De risico’s zijn groot. Daarnaast moet u voldoen aan wet- en regelgeving. Intermax helpt bij deze uitdagingen. 

Workspacediensten
Een snelle, veilige en makkelijk toegankelijke werkplek is essentieel. Intermax biedt een compleet pakket van diensten, waarmee wij voor u de zorgen van de digitale werkplek uit handen nemen.

Cloud infra
Cloudtechnologie biedt meer flexibiliteit en veiligheid, hogere beschikbaarheid en flexibele betalingsmodellen. Maar welk type cloud past het best bij uw organisatie? Wij geven op deze en andere vragen antwoord met ons aanbod aan cloud infra-diensten.

Managed operations
Als IT-specialist weet u dat een solide IT-basis belangrijk is, wanneer veiligheid en beschikbaarheid van IT cruciaal zijn. Goed en effectief beheer vereist kennis en expertise, wat met de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is. Met Managed Operations heeft Intermax de oplossing. Wij zorgen voor het beheren van uw volledige IT-omgeving en houden deze veilig, beschikbaar en up-to-date.

Managed applications
Zonder applicaties staat uw organisatie stil. Tegelijkertijd is applicatiebeheer een tijdrovende klus. Dat betekent soms dat andere activiteiten op applicatiegebied in de verdrukking komen. Met onze Managed Applications-dienst maakt u uw applicatiestack snel, beschikbaar en veilig.

Sectoren 

Intermax richt zich op specifieke sectoren waar veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn, zoals care & cure, openbare orde & veiligheid en vitale infrastructuur. Dit doen wij al ruim 25 jaar, vanuit onze passie voor techniek en servicegerichtheid. Met onze oplossingen zorgen we in deze sectoren voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

Zorg
Zorg bieden is mensenwerk, maar technologie helpt daarbij. Met een betrouwbare ICT-basis - met onder andere probleemloze toegang tot belangrijke data en applicaties – kunnen uw collega’s focussen op het leveren van goede zorg. Intermax biedt zorginstellingen een breed dienstenpakket, om uiteenlopende zorgprocessen te ondersteunen.

Ziekenhuizen
De ziekenhuissector heeft te maken met allerlei uitdagingen; de vraag naar zorg blijft toenemen, wet- en regelgeving rondom privacy verandert regelmatig en er moet meer gebeuren met steeds minder mensen. Tegelijkertijd spelen er belangrijke thema’s als e-health, artificial intelligence, data-analyse en het Internet of Medical Things. Dankzij onze jarenlange ervaring in de cure- en care-sector kan Intermax een breed dienstenpakket bieden, waarmee ziekenhuizen al hun processen kunnen ondersteunen.

Vitale infrastructuur
Bedrijven in de vitale infrastructuur hebben een cruciale functie: zonder stroom, drinkwater of toegang tot het betalingsverkeer ligt onze maatschappij stil. Een betrouwbare en veilige IT-basis is dan ook van groot belang voor organisaties binnen dit domein. Intermax helpt deze organisaties met een compleet aanbod van IT-diensten. We dekken de gehele keten af - van cloudinfrastructuur tot ingerichte werkplekken.

Openbare orde en veiligheid
Organisaties op het gebied van openbare orde en veiligheid hebben te maken met verschillende uitdagingen. De samenleving verwacht van hen de juiste dienstverlening, terwijl die dienstverlening continu wordt beïnvloed door sociale en maatschappelijke veranderingen. Om deze en andere uitdagingen goed aan te kunnen gaan, is een solide IT-basis een eerste vereiste. Het brede en complete dienstenpakket van Intermax, in combinatie met onze ruim 25 jaar ervaring, helpt organisaties op het gebied van openbare orde en veiligheid deze IT-basis te realiseren.

Defensie
Zoals de Nederlandse defensieorganisatie staat voor een veilig Nederland, staan we bij Intermax voor een veilige IT-omgeving voor de marine, land- en luchtmacht en de civiele onderdelen van de krijgsmacht. Onze diensten sluiten goed aan bij de eisen van defensie - 
- waar veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn – en dekt de hele keten van clouddatacenter tot aan eindgebruiker af. 

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.