Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

iBabs

iBabs / Euronext

Meest gebruikte en complete Boardportal in
het Nederlandse publieke domein.

Wil je meer zien van deze leverancier?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.