fit4agile

Met speciale aandacht voor de cruciale succesfactor 'MENSEN'​.

Agile werken?
Steeds meer organisaties werken Agile en verbeteren daarmee hun prestaties. Maar de keuze voor Agile is geen garantie voor succes. Agile is niet alleen een andere manier van werken, maar vraagt ook een compleet andere mindset van alle betrokkenen en verantwoordelijken in de organisatie. Wil je echt succesvol worden met Agile? Dan helpen we je graag. Bij de oriëntatie, de voorbereiding en de uitvoering van de transformatie. fit4agile staat voor Agile High Performance op alle niveaus: individu, team en organisatie.

Meten is weten
fit4agile wil voor elke klant zinvolle en pragmatische diensten leveren. Om dit realiseren, starten we vaak met een meting of scan. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de specifieke situatie van elke klant. We maken gebruik van internationale gehanteerde frameworks, methodes en instrumenten zoals bijvoorbeeld het Scaled Agile Framework (SAFe). Voor de ontwikkeling van individuele medewerkers en Agile teams gebruiken we o.a. TMA instrumenten voor integraal talentmanagement.

Mens en business case
Agile is geen wondermiddel. ‘Mensen’ zijn ook hier een cruciale succesfactor. fit4agile begeleidt haar klanten naar Agile High Performance en integreert daarbij op unieke wijze aandacht voor deze succesfactor. Centraal staan ‘de juiste persoon op de juiste plek’ en ‘de juiste keuze op het juiste moment’. Een niet goed samengesteld of voorbereid team heeft minstens 2 Sprints extra nodig om echt productief te worden. De daaraan gerelateerde kosten bedragen al snel € 60.000,--.


Wil je meer zien van deze leverancier?

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.