fit4agile

Met speciale aandacht voor de cruciale succesfactor 'MENSEN'​.

Agile werken?
Steeds meer organisaties werken Agile en verbeteren daarmee hun prestaties. Maar de keuze voor Agile is geen garantie voor succes. Agile is niet alleen een andere manier van werken, maar vraagt ook een compleet andere mindset van alle betrokkenen en verantwoordelijken in de organisatie. Wil je echt succesvol worden met Agile? Dan helpen we je graag. Bij de oriëntatie, de voorbereiding en de uitvoering van de transformatie. fit4agile staat voor Agile High Performance op alle niveaus: individu, team en organisatie.

Meten is weten
fit4agile wil voor elke klant zinvolle en pragmatische diensten leveren. Om dit realiseren, starten we vaak met een meting of scan. Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de specifieke situatie van elke klant. We maken gebruik van internationale gehanteerde frameworks, methodes en instrumenten zoals bijvoorbeeld het Scaled Agile Framework (SAFe). Voor de ontwikkeling van individuele medewerkers en Agile teams gebruiken we o.a. TMA instrumenten voor integraal talentmanagement.

Mens en business case
Agile is geen wondermiddel. ‘Mensen’ zijn ook hier een cruciale succesfactor. fit4agile begeleidt haar klanten naar Agile High Performance en integreert daarbij op unieke wijze aandacht voor deze succesfactor. Centraal staan ‘de juiste persoon op de juiste plek’ en ‘de juiste keuze op het juiste moment’. Een niet goed samengesteld of voorbereid team heeft minstens 2 Sprints extra nodig om echt productief te worden. De daaraan gerelateerde kosten bedragen al snel € 60.000,--.


fit4agile is ontstaan vanuit ervaring in de praktijk. Daar blijkt, dat Agile snel tot verschillende teleurstellingen kan leiden. We delen graag onze oplossingen voor bekende valkuilen. Uniek in ons aanbod is de geïntegreerde menskant in onze diensten.

Oriëntatie
Je bent je aan het oriënteren op Agile werken. fit4agile helpt je een weloverwogen een keuze te maken voor Agile of juist niet. 

 • Agile Awareness Exploration

Voorbereiding
Je organisatie wil Agile gaan werken. Weet je wat er dan allemaal op je af komt? En wat de impact op de gehele organisatie is één of meer teams Agile gaan werken? Starten met Agile wordt vaak gedaan met één of enkele teams. Dat klinkt passend, maar leidt vaak tot teleurstellingen en onnodige kosten.fit4agile bereidt je voor op een succesvolle start.

 • Agile Readiness Scan
 • Agile Inspiration Experience
 • Agile Team Composition
 • Agile Team Bootcamp
 • Agile Talent Match

Uitvoering
Je bent als organisatie gestart met Agile werken. De eerste ervaringen zijn een feit en je wil je graag verder ontwikkelen om steeds beter te worden. fit4agile helpt je de verbeterkansen te bepalen en de gewenste verbeteringen te realiseren op alle niveaus: individu, team en organisatie. Alles gericht op Agile High Performance tijdens de uitvoering! 

 • Agile Performance Scan
 • Agile Leadership Boost
 • Agile Enterprise Development
 • Agile Team Boost
 • Agile Team Development
 • Agile Talent Boost
 • Agile Talent Development