DDM Consulting

vertrouwd adviseur, technologiepartner en software integrator

Nederlands (scroll down for English)
DDM Consulting is een particulier bedrijf met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Ons team van 35 experts heeft uitgebreide ervaring met het ontwerp, de implementatie, de integratie en het beheer van intelligente contactcenteroplossingen die on-premise, in de cloud of in DDM’s eigen cloud suite kunnen worden geleverd.
 
We zijn met trots een specialist in dit segment.
 
Als vertrouwd adviseur zijn wij van mening dat er niet één contactcenteroplossing is die perfect past bij álle klantcontactcentra. Dat is de reden dat we met een brede selectie leveranciers werken die dit elk op hun eigen manier vervullen:
 
 • Genesys (on-premise en cloud)
 • ContentGuru (cloudoplossing voor vervanging van PBX en contactcenter in één applicatie)
 • Telia ACE (cloudoplossing compleet met bots, conversationele IVR en een kennisbank)
 • Odigo (cloudoplossing met uitstekende SFDC integratie)

Als aanvulling op ons portfolio werken we daarnaast samen met leveranciers die onmisbare functionaliteiten bieden zoals conversational design (bots voor chat, spraak, WhatsApp etc.), WFM en kennismanagement:
 
 • Polly.help (kennismanagement)
 • Chatlayer.ai (conversational design en bots)
 • Cognigy (conversational automation, cognitieve bots)
 • Calabrio-Teleopti (WFM)
 
We bieden een compleet traject van advies tot ontwerp, implementatie en beheer, en helpen je graag bij het vinden van de contactcenteroplossing die het beste bij jouw organisatie past, zonder voorkeur voor een bepaalde leverancier of product.
 
DDM Consulting: vertrouwd adviseur, technologiepartner en software integrator. We ondersteunen je bij elke stap van het traject.

English
DDM Consulting is a privately owned company with offices in the Netherlands, Belgium, and Germany. Our team of 35 experts has extensive experience with the design, implementation, integration, and management of intelligent contact centre solutions, which can be delivered on-premise, in the cloud, or on our private DDM cloud suite.
 
We pride ourselves on being a specialist in this segment. 
 
As a trusted advisor, we believe that there is no single contact centre solution that fits perfectly with all customer contact centres. That is the reason why we work with a wide selection of vendors who each fulfil this in their own way:
 
 • Genesys (on-premise and cloud)
 • ContentGuru (cloud solution for substitution of PBX and contact centre in 1 application)
 • Telia ACE (cloud solution complete with bots, conversational IVR, and a knowledge base)
 • Odigo (cloud solution with excellent SFDC integration)

To complement our portfolio, we have partnerships with vendors for indispensable functionalities such as conversational design (bots for chat, voice, WhatsApp etc.), WFM and knowledge management:
 
 • Polly.help (knowledge management)
 • Chatlayer.ai (conversational design and bots)
 • Cognigy (conversational automation, cognitive bots)
 • Calabrio-Teleopti (WFM)
 
We offer a complete journey from business consultancy to design, implementation, and operations, and would love to help you explore which solution would fit best with your organisation, without preference for a particular supplier or product.
 
DDM Consulting: trusted advisor, technology partner, and software integrator. To help you in every step of your journey.

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.