Conclusion

Business Done Differently

Conclusion richt zich op business transformatie en IT-services. Conclusion initieert, faciliteert, ontwikkelt, onderhoudt en innoveert digitale processen voor en met haar klanten. Dit start met nieuwe, soms disruptieve businessmodellen gericht op optimale bediening van de klanten van haar klant, concurrerend vermogen en toekomstvastheid van de business. Vernieuwen werkt het best vanuit een robuuste basis in de IT-operatie. Het vlekkeloos laten draaien van de missiekritische systemen van haar klanten is de primaire zorg van Conclusion, die hier noodzakelijke vernieuwingen in aanbrengt en voorziet in innovaties. Conclusion biedt klanten ‘Nachtrust as a Service’, waardoor de focus ten volle op de business transformatie van de klant kan worden gelegd.

Via het toepassen van Cloud technologie – Private, Hybrid en Public – ondersteunt Conclusion haar klanten met het loskomen van de ‘legacy’; het meer wendbaar en flexibel maken van het ICT- landschap. Conclusion migreert de applicaties, toepassingen en workloads uit bestaande datacenters naar het best passende doelplatform: fit for purpose. Het bedrijf hanteert hierbij haar Application Journey aanpak, waarin via gecontroleerde stappen, van inventarisatie tot aan begeleid beheer, de transformatie wordt gerealiseerd.

Conclusion richt zich op business transformatie en IT-services. Conclusion initieert, faciliteert, ontwikkelt, onderhoudt en innoveert digitale processen voor en met haar klanten. Dit start met nieuwe, soms disruptieve businessmodellen gericht op optimale bediening van de klanten van haar klant, concurrerend vermogen en toekomstvastheid van de business. Vernieuwen werkt het best vanuit een robuuste basis in de IT-operatie. Het vlekkeloos laten draaien van de missiekritische systemen van haar klanten is de primaire zorg van Conclusion, die hier noodzakelijke vernieuwingen in aanbrengt en voorziet in innovaties. Conclusion biedt klanten ‘Nachtrust as a Service’, waardoor de focus ten volle op de business transformatie van de klant kan worden gelegd.
 
Via het toepassen van Cloud technologie – Private, Hybrid en Public – ondersteunt Conclusion haar klanten met het loskomen van de ‘legacy’; het meer wendbaar en flexibel maken van het ICT- landschap. Conclusion migreert de applicaties, toepassingen en workloads uit bestaande datacenters naar het best passende doelplatform: fit for purpose. Het bedrijf hanteert hierbij haar Application Journey aanpak, waarin via gecontroleerde stappen, van inventarisatie tot aan begeleid beheer, de transformatie wordt gerealiseerd. Naast deze aanpak voor het overzetten van specifieke applicaties en toepassingen wordt altijd eerst een functionele (Cloud) infrastructuur opgeleverd waarop de applicaties kunnen ‘landen’ en waar ook de benodigde functionaliteiten ingericht zijn voor zaken als Identity Management, Continuous Delivery en PaaS-diensten voor integratie en databases. Op deze wijze kan (Cloud)technologie het proces van digitale transformatie van Conclusion klanten optimaal ondersteunen. 
 
Naast de technologie-dimensie faciliteert Conclusion ook bij de effecten op de procesgang en werkwijzen en de mensen in de klantorganisatie, waardoor technologie en business naadloos op elkaar aansluiten. Applicaties die Conclusion in 2015 naar een Private Cloud bracht, zullen in een volgende fase zo eenvoudig kunnen landen in een Public Cloud.
 
Conclusion zet vol in op het in staat stellen van klanten om zo snel mogelijk functioneel complete Public Cloud diensten te kunnen gebruiken. Waar de adoptie van de Cloud regelmatig wordt gestart op basis van een migratie naar IaaS, neemt de transformatie naar PaaS en SaaS diensten steeds verder toe. Door volledig in te zetten op standaardisatie en automatisering worden nieuwe Cloud diensten en best practices continu geadopteerd en snel beschikbaar gesteld aan klanten. Conclusion richt zich hierbij op de diensten van onder andere Amazon Web Services, Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Mendix, Oracle Cloud, IBM Bluemix en Mulesoft IPaaS.
 
Nadat Conclusion de klant heeft ondergebracht in een nieuw doelplatform zoals de Public Cloud, kan Conclusion ook daar de noodzakelijk ondersteuning en beheerdiensten leveren. Met de adoptie van de Cloud worden ook nieuwe vraagstukken actueel, zoals hoe het waarborgen van een optimaal ingerichte Cloud voor wat betreft de capaciteit, functionaliteit en kosten. 
 
Conclusion treedt voor veel organisaties op als beheerpartner voor de Cloud, door middel van de inzet van diensten zoals:
·       Cloud Ops: beheer van Publieke Cloud platformen), 
·       Cloud Capacity & Cost Management: optimalisatie van Cloud resources en de inkoop hiervan en 
·       Cloud Security Services: continue security monitoring van Public Cloud.
 
Conclusion kijkt niet alleen naar de transformatie van de organisatie en naar missiekritische processen van haar klanten, maar draagt ook bij aan maatschappijkritische processen. Denk aan verbetering van mobiliteit, communicatie en bijvoorbeeld betere zorg in Nederland. De klantvraag én maatschappelijke relevantie staan centraal in het denken en doen van Conclusion. Conclusion onderscheidt zich als wendbaar en adaptief ecosysteem van autonoom opererende, specialistische bedrijven, die  in wisselende samenstelling de klant bedienen vanuit een totaalpropositie. 

© 2020 iSourcing Hub BV. Alle rechten voorbehouden