Blueriq

Make IT personal

Iedereen heeft recht op perfecte, persoonlijke en efficiënte dienstverlening. 

Wij ontwerpen en operationaliseren voortreffelijke klantbediening, waarbij we altijd beginnen bij het doel van de klant. We creëren dynamische en efficiënte processen, dialogen en documenten die elke klant persoonlijk helpt om zijn doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. Onze softwareoplossingen maken het namelijk mogelijk om klantprocessen te modelleren, onderhouden en snel naar de markt te brengen. We doen dat binnen de overheid, financiele dienstverleners en ‘onder de motorkap’ voor andere softwaremakers.  

Voor onze enthousiaste experts, onderscheidende aanpak en slimme software is geen proces te complex. Met meer dan 25 jaar ervaring en extreme gedrevenheid helpen wij elke dienstverlenende organisatie hét verschil te maken voor zijn klanten.


De politiek zet nog altijd fors in op digitalisering. Het doel hiervan is duidelijk: de dienstverlening aan de burger moet simpeler en toegankelijker. De menselijke maat moet op een goede manier terugkomen in de uitvoering. De ambtenaren die dat mogelijk moeten maken, moeten optimaal ondersteund worden door moderne technologie. Bovendien moet ‘de overheid’ efficiënter kunnen werken: de betaalbaarheid van overheidsdienstverlening staat onder druk. Wij van Blueriq, weten dat dit ook kán. 
 
Blueriq gelooft in persoonlijke én efficiënte dienstverlening voor iedere inwoner van Nederland. 
 
Om echt vanuit de persoonlijke situatie van de klant te kunnen werken is door de overheid het zaakgericht werken omarmd. De zaak is leidend, niet het proces. Blueriq weet als geen ander hoe je zaakgericht werken operationaliseert. Met als resultaat dat de klant centraal staat, de medewerker in zijn kracht komt, de organisatie slagvaardig is (en blijft) en optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande commodity IT. 
 
Het is de core-business van Blueriq om met onze software (ons modelgedreven Dynamisch Case Management-platform), onze vakmensen en aanpak de primaire processen van onze klanten, mét onze klanten op maat in te richten en continu te verbeteren. 
 
Blueriq levert een modelleerplatform voor Dynamisch Case Management (software) en de daarbij horende/gewenste resources, know how en best practices, waarmee we samen met onze klanten applicaties modelleren om hun primaire processen te ondersteunen. Onze technologie past daarbij uitstekend in een platformstrategie: ons flexibele Dynamisch Case Management-platform wordt aangevuld met generieke, herbruikbare koppelingen en componenten op basis van open standaarden. Hiermee bereiken onze klanten de wendbaarheid en flexibiliteit die nodig is om de veranderingen in de primaire processen beheersbaar, betrouwbaar en snel uit te kunnen voeren in complexe, unieke en aan regels gebonden klantorganisaties. Blueriq wordt typisch ingezet bij grotere dienstverleners in de publieke en financiële sector. 
 
Voor al onze klanten geldt: wet- en regelgeving, beleid en de wereld om ons heen verandert continu. Het is dan ook zaak om deze veranderingen aan te kunnen. Daarvoor is een slimme combinatie van een modelgedreven DCM-platform bij uitstek geschikt, aangevuld met een aantal IT-componenten ‘van de plank’. Onze modelgedreven technologie heeft de eigenschap dat het model gelijk is aan de applicatie en tevens leesbaar als documentatie. Er is dus geen verschil in  de opzet, bestaan en werking van onze applicaties. De aanvullende componenten zijn relatief eenvoudig te verkrijgen, vaak al ‘in place’ en weinig veranderlijk, mits ze gebruikt worden voor hun doel. In onze woorden: een optimale combinatie van een modelgedreven DCM-platform en ‘Commodity IT’ maakt het mogelijk om processen en ondersteuning op maat te creëren met standaard technologieën. 
 
Voor vragen die verder gaan dan het leveren, inrichten, en continu verbeteren van ons modelgedreven DCM-platform met daarvan afgeleide expert services als inrichting, integratie, doorontwikkeling, begeleiding van de gebruikersorganisatie, functioneel beheer danwel opleiding van functioneel beheerders van de klant, programma- / projectmanagement, consultancy en quality assurance, maken wij in basis altijd gebruik van ons rijke partnernetwerk. 

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.