Boardroom consultancy en programma management op het gebied van sourcing & cloud


We voorzien organisaties niet alleen van advies (Think Forward) maar nemen ook eindverantwoordelijkheid voor de succesvolle adoptie en implementatie daarvan (Move Forward). Doel van onze trajecten is om strategische doelstellingen te realiseren door het komen tot een concreet eindresultaat middels uitvoerbare en realistische roadmaps. Wij richten ons daarbij voornamelijk op regie & sourcing, cloud adoptie en programmamanagement.
Cloud Adoption - Wij zorgen dat IT kan blijven innoveren


Cloud Visie & Strategie – Hoe kunnen we cloud inzetten voor het realiseren van business doelstellingen? 
Cloud Assessment – Wat is de huidige situatie en staat van het IT landschap? 
Cloud Value Case – Wat zijn de kosten en baten, en hoe ziet het strategische plan eruit op tot de gewenste situatie te komen?    
Cloud Executie – Het Bauhaus team neemt uw organisatie mee op sleeptouw bij het realiseren van de benodigde verandering. Met onze integrale aanpak borgen we de realisatie en zorgen we ervoor dat de IT functie een volgende stap in volwassenheid maakt. 
 

Sourcing Performance – We zorgen dat de IT functie blijvend in control is

 
Sourcing Visie & Strategie – Welke sourcing strategie past het beste bij onze situatie? 
Sourcing Assessment – Wat is de huidige sitatue rondom sourcing?
Sourcing Value Case – Wat zijn de kosten en baten, en hoe ziet het strategische plan eruit op tot de gewenste situatie te komen?    
Sourcing Executie - Ons team neemt uw organisatie mee op sleeptouw bij het realiseren van de benodigde verandering. Met onze integrale aanpak borgen we de realisatie en zorgen we ervoor dat de IT functie een volgende stap in volwassenheid maakt.

 Hoe wij dit doen? 

 
We voorzien organisaties niet alleen van advies (Think Forward) maar nemen ook eindverantwoordelijkheid voor de succesvolle adoptie en implementatie daarvan (Move Forward). Doel van onze trajecten is om strategische doelstellingen te realiseren door het komen tot een concreet eindresultaat middels uitvoerbare en realistische roadmaps. Onze aanpak kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:
 
SUCCESFULL EXECUTION
De kracht van onze aanpak ligt in de executie op basis van visie, assessments en value cases. We zorgen voor succesvolle implementaties via realistische en uitvoerbare roadmaps.
 
ACCOUNTABILITY
 We nemen eigenaarschap en een leidende rol in elke fase van onze aanpak.
 
INTEGRATED APPROACH
We kijken verder en breder dan het initiële vraagstuk. Onze integrale aanpak gaat uit van de business doelstellingen in samenhang met de IT-functie. 
 
SHARED VALUES
We zijn echt in contact, gepassioneerd, scherpzinnig en stoutmoedig.Wij zijn onderdeel van de 90NORTH groep


De 90NORTH groep bestaat uit 6 bedrijven die zich specialiseren op de onderstaande terreinen. Zij bundelen dagelijks hun krachten  onder de 90NORTH vlag om organisaties in de breedste zin te helpen met IT advies, oplossingen en bemensing.Tenslotte: ons DNA


Onze expertise mag dan divers zijn, ons DNA is dat niet: we delen een passie voor moderne technologie, koesteren onze ‘can do’ mentaliteit en stimuleren graag eigen ondernemerschap. Voor u betekent dat concreet dat we niet alleen adviseren, maar ook daadwerkelijk (helpen) uitvoeren en verantwoordelijkheid durven te nemen voor het eindresultaat. “Unlimiting IT” noemen we het zelf ook wel.
© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.