AppCourt

Create a useful functioneel design to align business and IT

Nederlands
-------------

Creëer een functioneel ontwerp dat business en IT samenbrengt.
Een tool voor business en IT teams om software in te ontwerpen, het ontwerp te kunnen testen en te communiceren.

Ontwikkel ongestructureerde informatie naar een functioneel design met de volgende onderdelen:
  • Beschrijvend: Requirements, Domains, Describe
  • Functioneel: User Stories, Actors en Objects
  • Visueel: Courts
  • Support: Notes, Tags Filemanagement

image.png 59.74 KB

English
--------

Create a useful functioneel design to align business and IT.
A tool powering business and IT teams to design software, test and communicate the design.

The functional design is created by filling and relating the following components:
  • Descriptive: Requirements, Domains, Describe
  • Functional: User Stories, Actors, Object
  • Visual: Courts
  • Support: Notes, Tags Filemanagement
Nederlands
-------------

Maar waarom?
IT-projecten mislukken te vaak. Ze overschrijden tijd en/of budget of worden helemaal niet voltooid. Onacceptabel. Hiervoor zien we meerdere oorzaken zoals toenemende complexiteit en snel op elkaar volgende (technologische) ontwikkelingen. Maar de belangrijkste oorzaak: we verstaan elkaar niet (echt). Lees hier waarom zoveel IT-projecten mislukken

Methode
Met AppCourt werk je samen aan het functioneel ontwerp voor een systeem of proces vanuit business- en IT-perspectief. De methodiek faciliteert het verzamelen en structureren van informatie om deze in de nodige context te plaatsen en te modelleren: van eerste idee (0-sprint) tot uiteindelijk software design / functional design. Lees hier meer over de methode.

Neem voor meer informatie contact met ons op via www.appcourt.com

English
-------------

But Why
IT projects fail too often. Unacceptable. In addition to increasing complexity and rapid succession of developments, the main cause is, we (business and IT) do not understand each other well.

Method
With AppCourt you collaborate on the functional design for a system or process from a business and IT perspective. The methodology facilitates the collection and structuring of information, to model it and place it in the necessary context: from idea (0-sprint) to a functional design.

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.