8D Games

Creating power ups for life

8D Games creëert spellen en ervaringen die spelers een power-up geven voor het leven. Steeds kiezen we de vorm die de eindgebruiker en het doel het beste bedient. Dat betekent dat we de ene keer een digitale game met virtual reality ontwikkelen en een andere keer juist een bordspel, kaartspel of fysieke teamdag. Ook helemaal ons ding: creatieve, crossmediale toepassingen die een brug slaan tussen ‘online’ en ‘offline’. Rode draad is de kracht van spel als middel om mensen te activeren, informeren en aan te zetten tot een positieve gedragsverandering.

Over 8D Games 

8D Games creëert spellen en ervaringen die spelers een power-up geven voor het leven. Steeds kiezen we de vorm die de eindgebruiker en het doel het beste bedient. Dat betekent dat we de ene keer een digitale game met virtual reality ontwikkelen en een andere keer juist een bordspel, kaartspel of fysieke teamdag. Ook helemaal ons ding: creatieve, crossmediale toepassingen die een brug slaan tussen ‘online’ en ‘offline’. Rode draad is de kracht van spel als middel om mensen te activeren, informeren en aan te zetten tot een positieve gedragsverandering.

Wij zijn gevestigd in Leeuwarden, maar werken voor partners door heel Nederland en Europa. Partijen als het UMCG, Medisch Centrum Leeuwarden, het Ministerie van Sociale Zaken, de Koninklijke Bibliotheek en Geopark de Hondsrug weten ons te vinden. Daarnaast trekken we veel op met onderwijsinstellingen en leggen we graag de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en toegepaste producten. De Universiteit van Twente, NHL Stenden en de Hanzehogeschool Groningen komen al jaren bij ons terug. Als technische partner doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen, waardoor veel van onze projecten veranderen in langdurige partnerschappen.© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.