Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

Legian Consultancy

Legian is de onafhankelijke ICT-kennispartner met meer dan 25 jaar ervaring en met bewezen trackrecords bij meer dan 400 grootzakelijke klanten. Onze medewerkers (meer dan 160) hebben ieder een eigen specialisme. Allemaal unieke en gedreven ‘Legends’, vol met diepgaande vakkennis, ervaring en innovatieve ideeën op het gebied van ICT-infrastructuren, Cloud, Cyber Security en Business & IT- Alignment.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel en hierdoor wordt meer mogelijk. Tegelijkertijd ontstaat door deze mogelijkheden voor veel organisaties een versnippering van hun ICT-omgeving en daardoor een toenemende complexiteit hiervan. Deze complexiteit kan ertoe leiden dat een oplossing of technologie niet meer als verwacht werkt. Met overzicht, inzicht, pragmatische oplossingen en onze flexibele en loyale werkhouding, zorgen wij ervoor dat organisaties met de juiste ICT-voorzieningen hun ambities kunnen waarmaken. Met als uitgangspunt dat het altijd beter kan.

Kennis is een schaars goed. Gericht en flexibel beschikken over de juiste kennis is de meerwaarde die wij als kennispartner leveren. Bij Legian werken gedreven professionals die dagelijks werken aan het vergroten van dit kapitaalgoed. Specialisten met kennis én ervaring.

Onze diensten zijn gericht op een 4 pijlers:

Infrastructuur
Organisaties moeten er tegenwoordig op kunnen vertrouwen dat hun ICT-infrastructuur solide is en goed presteert. In de Cloud, hybride of on-premise. Een goed ontwerp zorgt hiervoor. Het maakt dat de infrastructuur schaalbaar, beheersbaar en veilig is, maar ook eenvoudig aanpasbaar aan de veranderende eisen en wensen van organisaties. Met onze inhoudelijke expertise en ervaring met technologieleveranciers en providers maken wij de complexiteit van de ICT-infrastructuur beheersbaar.

Cloud
Op een veilige manier, plaats en tijdonafhankelijk werken is steeds belangrijker geworden. Vanuit Legian helpen we organisaties om de transitie naar de Cloud praktisch vorm te geven. Onze diepgaande kennis van de markt & IT technologie zetten we in om de reis naar de Cloud in begrijpelijke stappen vorm te geven. Van bepalen van de meest passende Cloud strategie tot het selecteren van de juiste partner in ons Cloud sourcing programma. 

Business & IT Alignment 
De aansluiting en sturing van business, IT en leveranciers zijn bepalend voor het succes van een onderneming. De vraagstukken die zich afspelen op het snijvlak van deze gebieden zijn het speelveld van Business & IT Alignment. Wij slaan een brug tussen resultaat, mens en proces, waarbij de klant centraal staat. De basis hiervoor is een cultuur van continu verbeteren. Wij zorgen dat organisaties leren om zichzelf continu te verbeteren.

Cybersecurity
Informatiebeveiliging krijgt steeds vaker aandacht van bestuurders. Met onze diensten in het kader van Governance, Risk & Compliance helpen we ondernemingen om controle te verkrijgen over hun informatiebeveiliging, cloudbeveiligingsrisico’s en onjuist geconfigureerde onderdelen inzichtelijk te maken. Risicobeoordeling, visualisatie, reacties op incidenten, compliance, bewaking en integratie met de rest van uw processen en organisatie.


Focus

 • IT strategy
 • Project manager
 • Architect

Expertise

 • Agile
 • Agile Project Management
 • Business-IT Alignment
 • Change Management
 • DevOps
 • Information Security
 • ISAE3402
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • IT Audit
 • IT Governance
 • Lean IT
 • Lean Six Sigma
 • Microsoft Azure
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Risk Management
 • GDPR / AVG (previously Wbp)

Certifications

 • Agile Project Management Foundation
 • Agile Project Management Practitioner
 • Agile Scrum Foundation
 • Certified Cloud Security Practitioner (CCSP)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Certified In Risk and Information Systems Control (CRISC)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Datacenter (Certified Datacenter Professional/Specialist/Expert)
 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate
 • ITIL Expert / Master
 • Microsoft related Certifications
 • Prince2 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • Lean Six Sigma Yellow/Orange Belt
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Lean Six Sigma Master Black Belt / Champion
 • Service Oriented Architecture (SOA)
 • VMware related Certifications

Scope

 • Business/Professional Services
 • Finance
 • Government
 • Industrial
 • Natural Resources, Energy & Utilities
 • Technology, IT & Telecommunications
 • Transport, Logistics & Storage

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.