Informed Decisions

Ons advies en interim (project) bureau is gespecialiseerd in prestatiemanagement, gericht op de beheersing van de sourcingslifecycle.  We maken gebruik van gespecialiseerde software om bijv de eindgebruikers beleving (XLA) op de werkvloer te meten (het resultaat), de ITSM volwassenheid (de voortbrengings en samenwerkingsprocessen) in kaart te brengen en de XLA readiness van organisaties (de hygiene factoren) vast te stellen conform NTA8038.

Onze belofte: Resultaatgericht binnen één jaar naar tevreden afnemers van de ICT dienst waarbij de zorgpunten zoals bijvoorbeeld ontevredenheid op de werkvloer over geleverde ICT diensten, hoge of onvoorspelbare ICT kosten, of vraagstukken met betrekking tot flexibiliteit, bedrijfscontinuïteit, informatiebeveiliging en privacy, tot het verleden behoren en de beschreven resultaten aantoonbaar en meetbaar een feit zijn.

Wie we zijn? Rene Mutter en Emiel Vaes. zie LinkedIn of bezoek ons op: www.informedd.nl/#over-ons 

Ons advies en interim (project) bureau is gespecialiseerd in: 
 • Sourcing lifecyclemanagement: Het opzetten en beheersen van de sourcing lifecycle, in combinatie met
 • Prestatiemanagement: Heldere KPI's, gelinkt aan bedrijfsdoelstellingen zoals bijvoorbeeld een eindgebruikers tevredenheidsscore (User eXperience - XLA - Het Geen Gedoe Onderzoek), ITSM proces- en samenwerkingsvolwassenheid en het XLA readiness assessment. Periodiek gemeten met behulp van op AI gebaseerde SaaS tooling vormen KPI's de basis voor een gesloten, en contractueel geborgde PDCA beheercyclus. 

Wij bieden richting door leiderschap in de IT strategie vorming en begeleiden onze opdrachtgevers én hun organisatie bij het: 
 • Opstellen van de (out)sourcingstrategie, TCO analyses en opzetten van het prestatie management model 
 • Contracteren van de juiste dienstverlener(s), al dan niet via EU aanbestedingen. Wij zijn aanhanger van prestatiegericht inkopen (Best Value Procurement). onze overeenkomsten gaan zoveel mogelijk uit van het XLA-werken cq de XLA-methode 
 • Opzetten en implementeren van de ketenregiefunctie en het leveranciersmanagement. Implementeren van een PDCA beheercyclus 
 • Begeleiden van de transitie én transformatieproces: Uw mensen (zij die het moeten doen) maken immers het verschil… We adviseren graag maar staan nog liever resultaatgericht met de voeten in de klei… 

Onze gecombineerde competenties zijn: 
 • Techniek: met name ICT - uitbesteding, clouddiensten, werkplek-, en applicatie beheer en -ontwikkeling
 • Inkoop: inkoop strategie, zorgvuldige inkoop processen en aanbestedingsprocedures
 • Juridisch: contracten opstellen, afstemmen en beheren, aanbestedingsrecht 
 • Mediation, conflict management 
 • Informatiebeveiliging en Risico Management
 • Prestatiegericht implementatie management
 • Veranderkundig: PROSCI/ADKAR gecertificeerde veranderaars. 

Ons onderscheidend vermogen en hetgeen ons zélf drijft is het feit dat we de mens in de organisatie centraal stellen, hen verbinden met doelstellingen en hén laten slagen in hun rol. Wij zijn Rijnlanddenkers. Wij gaan uit van het Vertrouwen in Vakmanschap. Wij Verbinden. Wij werken doelgericht, open en transparant. Onze werkwijze, zoals de BVP aanpak, het XLA werken, de verander filosofie en onze leiderschapsstijl, ondersteunt deze visie op mens- en resultaatgericht implementeren. Met ondersteunende (online, AI gebaseerde) software wordt stakeholders een PDCA beheerinstrument geboden opdat zij 'Informed Decisions' kunnen (blijven) nemen en de voortgang op- de voet kunnen volgen.Veranderen doe je immers doorgaans zelf. Dát geeft verankerde werkwijzen, duurzame relaties met leveranciers en daarmee blijvende resultaten. 

Voor meer informatie: www.informedd.nl 

Focus

 • IT strategy
 • Outsourcing expert
 • IT procurement expert

Expertise

 • Business-IT Alignment
 • BVP
 • Change Management
 • EA (Public/ European Tendering)
 • Information Security
 • IT Audit
 • IT Governance
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Sourcing Governance

Certifications

 • BVP B (Best Value Procurement, B-, B or B+)
 • Prince2 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • Certified Change Manager PROSCI/ADKAR change management methodology

Scope

 • Education
 • Finance
 • Government
 • Healthcare
 • Industrial
 • Natural Resources, Energy & Utilities
 • Technology, IT & Telecommunications

© 2021 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.