De Geus Consultancy

Demand & Regie Management, ICT Outsourcing, Service management

Ik heb een stevige ervaring in en met ICT Outsourcing, Demand/Regie en Service management vanuit meerdere rollen en verantwoordelijkheden, zowel vanuit de vragende als aanbiedende partijen. Met andere woorden, ik weet hoe het spel gespeeld wordt én ik ben de stevige gesprekspartner voor zowel de organisatie (inclusief IT afdeling!), huidige leveranciers als eventuele toekomstige leveranciers:
 • Kennis van technologie, managed services (in diverse vormen, on premise, IaaS, PaaS, SaaS etc).
 • Kennis van het outsourcingsproces, ervaring met outsourcen én begeleiding van outsourcing processen.
 • Goed begrip van de belangen van de diverse stakeholders tijdens het proces
 • Pragmatisch als het gaat om inrichten van servicemanagement, zowel voor ICT als FM: tevreden gebruikers en klanten


Ik help u efficiënt en effectief naar een nieuwe ICT omgeving op een gecontroleerde en voorspelbare manier.

Wat is uw doel van ICT outsourcing? Kostenbesparing? Betere service? Flexibiliteit? Up to date functionaliteit? Hogere beschikbaarheid van de ICT omgeving? Uw aandacht kunnen richten op de core van  bedrijf of organisatie? Betere afstemming van business en ICT? In veel gevallen zal het een combinatie van deze redenen zijn. Uw medewerkers, eindgebruikers en klanten hebben ook zo eigen verwachtingen, verlangens en eisen. Met behulp van Regie- en Demand- management nemen we de belangen van alle stakeholders mee met als doel een ICT omgeving te realiseren welke beantwoord aan de verwachtingen van uw organisatie.

Ongeacht de scope van de outsourcing (ICT infrastructuur, Applicaties en/of Werkplek), brengen we eerst de benodigde functionaliteit en de gewenste manier van werken in kaart:

 • Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de ICT omgeving? In welke omstandigheden hebben de gebruikers de ICT omgeving nodig?
 • Welke applicaties zijn nodig om de verschillende processen en rollen binnen de organisatie te ondersteunen?
 • Hoe willen de verschillende medewerkers de functionaliteit gebruiken? (Voorkeur voor eigen devices, BYOD/CYOD)
 • Welke servicelevels worden verwacht?
 • Deliverable: Beknopt Plan van Eisen
De volgende stap is een gedegen onderzoek naar potentiële leveranciers. Welke ICT leveranciers passen bij je bedrijf of organisatie? Selectie van potentiële oplossingen en leveranciers:

 • Gebruikmakend van het platform “iSourcinghub” worden snel, efficiënt en tegen lage kosten potentiële leveranciers geselecteerd welke een goede oplossing kunnen bieden .
 • Keuze en onderhandeling
 • Deliverable: Contract nieuwe leverancier: project en services, al dan niet in combinatie met een subscription van cloud oplossingen.
En de laatste stap: Uitfaseren latende leveranciers en uitrol nieuwe ICT omgeving.

 • Vastleggen van de benodigde activiteiten door de latende leveranciers.
 • Managen van de latende leveranciers op kwaliteit, tijd en kosten.
 • Goede ondersteuning van de gebruikers organisatie bij in gebruik nemen nieuwe omgeving (functionaliteit, processen en rollen)
 • Regie en Governance inregelen (opdrachtgever, support etc): De ICT regie functie is verantwoordelijk voor de aansluiting van ICT op de doelstellingen van de organisatie, zowel functioneel als financieel. Vanuit deze verantwoordelijkheid worden markt en technologie ontwikkelingen gevolgd, wordt de vertaling van organisatie doelstellingen naar ICT behoeften geborgd én met leveranciers de samenwerking gezocht.
 • Vormgeven en inregelen servicemanagement processen: tevreden klanten en gebruikers.
 • Deliverable: een toekomstbestendige ICT omgeving welke beantwoord aan de verwachtingen van uw organisatie, beschikbaar tegen voorspelbare kosten.
Waarom voor mij kiezen? Ik heb vanuit meerdere rollen en verantwoordelijkheden veel ervaring met ICT Outsourcing, zowel vanuit de vragende als aanbiedende partijen. Met andere woorden, ik weet hoe het spel gespeeld wordt én ik ben de stevige gesprekspartner voor zowel de organisatie (inclusief IT afdeling!), huidige leveranciers als eventuele toekomstige leveranciers.

 • Kennis van technologie, managed services (in diverse vormen, on premise, IaaS, PaaS, SaaS etc).
 • Kennis van het outsourcingsproces, ervaring met outsourcen én begeleiding van outsourcing processen.
 • Goed begrip van de belangen van de diverse stakeholders tijdens het proces.
Neem contact met me op om eens te sparren over je outsourcingsplannen, over de migratie naar een cloud omgeving (werkplek of applicaties) en inrichting van de servicemanagement processen: verhogen van de tevredenheid van gebruiker en klant over je dienstverlening!


Focus

 • IT strategy
 • Outsourcing expert
 • Project manager

Expertise

 • Agile
 • Business-IT Alignment
 • Change Management
 • IT Governance
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office365
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Sourcing Governance
 • GDPR / AVG (previously Wbp)

Certifications

 • Agile Scrum Foundation
 • - Foundation USM: Universeel Service Management - DOON: certified DOON accelerator. Ontwerpen en verbeteren van processen met behulp van diverse Design Thinking, Service Design en Corporate StartUp methodes - TMA team

Scope

 • Business/Professional Services
 • Education
 • Healthcare
 • Industrial
 • Natural Resources, Energy & Utilities
 • Retail
 • Technology, IT & Telecommunications
 • Transport, Logistics & Storage

© 2021 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.