Thursday 16 May 14:00-15:30 CET iSourcing Hub LIVE – Deep Dives – topic: Security
For more info and free registration – watch or join the conversation online, or view the recording later

Solvinity

Secure Managed IT Services

Met ruim 300 Solvineers, verspreid over vier kantoren door het land, levert Solvinity Secure Managed Cloud services in Nederland aan organisaties met hoge beveiligingseisen. Met innovatieve managed cloud oplossingen ondersteunen we de (rijks-)overheid, gemeenten en toonaangevende organisaties in de financiële en zakelijke dienstverlening, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie Nederland, TransLink (OV-chipkaart), ING en ONVZ.

We adviseren en ondersteunen organisaties in hun digitale transformatie, en ontwerpen en bouwen de complexe platformen waarop bedrijfskritische applicaties veilig en optimaal functioneren. Daarnaast leveren we CI/CD, containertechnologie en ‘Stretched’ DevSecOps oplossingen voor softwareontwikkelaars. Onze oplossingen bevorderen risicovermindering en stellen organisaties in staat controle te houden over hun IT-omgeving.

Solvinity onderscheidt zich op het gebied van cybersecurity met een uitgebreid portfolio aan securitydiensten en -oplossingen en biedt, met een meerderheidsbelang in Securify.nl, aanvullende diensten op het gebied van pentesting, red teaming en agile security. Compliancy heeft onze volle aandacht met certificeringen volgens (inter)nationale normen als ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, PCI DSS, en we bieden als eerste MSP in Nederland SOC 1 en 2 compliance rapporten voor de beheeromgeving van niet alleen de private maar ook de Azure cloud.
Solvinity behaalde in 2022 een jaaromzet van 62,6 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op www.solvinity.nl, of volg Solvinity op LinkedIn en X

English

With more than 300 Solvineers, spread out through the country with four offices, Solvinity provides Secure Managed IT Services in The Netherlands to organisations with high security requirements. Through innovative managed cloud solutions we supports (national) government, municipalities and leading organisations in financial and business services, like the Ministry of Justice and Safety, the Dutch Police, TransLink (OV chipcard), ING and ONVZ. 

We advise and support organisations in their digital transformation, and we design and build the complex platforms on which business-critical applications function safely and optimally. In addition, we provide CI/CD, container technology and "Stretched" DevSecOps solutions for software developers. Our solutions promote risk reduction and enable organisations to maintain control over their IT environment.

Solvinity has distinguished itself in the field of cybersecurity with a special portfolio of security services and solutions and, through a majority share in Securify.nl, offers additional services for pentesting, red teaming and agile security. Compliancy has our full attention with certifications according to (inter)national standards such as ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, PCI  DSS,  and we provide, as the first MSP in The Netherlands, SOC 1 and 2 compliance reports for the entire management platform of not just the private but also the Azure cloud.
In 2022 the company achieved an annual turnover of 62,6 million euros. For more information, visit www.solvinity.com, or follow Solvinity on LinkedIn and Twitter.

De beste manier om controle te houden over digitalisering en innovatie is vertrekken vanuit een betrouwbare basis. En die bieden we. Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust van het feit dat onze diensten mensen, bedrijven en instellingen raken en in veel gevallen onze maatschappij. Met onze innovatieve IT-oplossingen kun je risico’s beperken, de regie behouden en ruimte creëren voor innovatie.

Onze Managed IT Services

English

The best way to keep control over digitisation and innovation is to start building on a reliable foundation. Which is what we offer. We are aware of the fact that our services affect people, companies and institutions, and in many cases, our society and this awareness is prevalent in everything we do. Our innovative IT solutions promote risk reduction and allow you to maintain control and free space for the sake of innovation. 

Our Managed IT Services

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.