QAD

Next-Generation Manufacturing Supply Chain Solutions in the Cloud

“In the new world, it is not the big fish which eats the small fish, it's the fast fish which eats the slow fish.” - Klaus Schwab.

Dutch version
QAD is een toonaangevende leverancier van 'next-generation' manufacturing- en supply chain-oplossingen in de cloud. Om succesvol te zijn in een turbulente wereld, waarin disrupties in de supply chain en fluctuaties in de vraag voorkomen, moeten fabrikanten en supply chains snel kunnen reageren op veranderingen en wendbaarheid, efficiëntie en veerkracht optimaliseren voor effectieve klantenservice. QAD levert Adaptive Applications om deze Adaptieve Ondernemingen mogelijk te maken.

Opgericht in Santa Barbara, Californië, QAD heeft klanten in 84 landen over de hele wereld. Duizenden bedrijven hebben QAD oplossingen ingezet, waaronder enterprise resource planning (ERP), digital commerce (DC), supplier relationship management (SRM), digital supply chain planning (DSCP), global trade and transportation execution (GTTE), enterprise quality management system (EQMS), connected workforce en process intelligence. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website QAD.com.

English version
QAD is a leading provider of next-generation manufacturing and supply chain solutions in the cloud. To succeed in a turbulent world, facing disruptions in supply and fluctuations in demand, manufacturers and supply chains must rapidly respond to change and seamlessly optimize agility, efficiency, and resilience for effective customer service. QAD delivers Adaptive Applications to enable these Adaptive Enterprises.

Founded in Santa Barbara, California, QAD has customers in 84 countries around the world. Thousands of companies have deployed QAD enterprise solutions including enterprise resource planning (ERP), digital commerce (DC), supplier relationship management (SRM), digital supply chain planning (DSCP), global trade and transportation execution (GTTE), enterprise quality management system (EQMS), connected workforce and process intelligence. To learn more, visit QAD.com.


Dutch version

QAD: Introduceert de Adaptieve Onderneming


Bij QAD zijn we niet zomaar een ERP-leverancier; we zijn uw partner in transformatie. Met meer dan vier decennia onwrikbare focus op de productie- en supply chain-sector hebben we het QAD Industrial Transformation Platform ontwikkeld om bedrijven naar de toekomst te leiden als Adaptieve Ondernemingen. Onze missie is eenvoudig maar ambitieus: onze klanten uitrusten met de middelen om hun onmiddellijke doelen te bereiken en tegelijkertijd de basis te leggen voor het succes van morgen.

De Kern van de Adaptieve Onderneming: Mensen, Processen, Systemen


Onze filosofie draait om de drie-eenheid van Mensen, Processen en Systemen. We begrijpen dat het ware potentieel van ERP niet alleen ligt in de software, maar in hoe het harmonieert met uw team en werkprocessen. Deze holistische benadering adresseert de belangrijkste uitdagingen waar onze klanten vandaag de dag mee te maken hebben, waaronder het navigeren door disrupties, het overwinnen van personeelstekorten en het beheren van stijgende inputkosten.

English Version

QAD: Pioneering the Adaptive Enterprise


At QAD, we're not just another ERP vendor; we're your partner in transformation. With over four decades of unwavering focus on the manufacturing and supply chain sectors, we've developed the QAD Industrial Transformation Platform to guide companies into the future as Adaptive Enterprises. Our mission is simple yet ambitious: to equip our customers with the means to achieve their immediate goals while laying the groundwork for tomorrow's success. 

The Core of the Adaptive Enterprise: People, Process, Systems


Our philosophy centers on the triad of People, Process, and Systems. We understand that the true potential of ERP lies not just in the software but in how it harmonizes with your team and workflows. This holistic approach addresses the top challenges our customers face today, including navigating change, overcoming worker shortages, and managing rising input costs.


People, Process and Systems


Dutch version

Waarom kiezen voor QAD?


  1. Expertise: Diepgewortelde kennis op het gebied van productie en supply chains, met inzichten en oplossingen die verder gaan dan alleen de oppervlakte.
  2. Portfolio: Een reeks oplossingen ontworpen om mensen te versterken en slimme besluitvorming te vergemakkelijken, zodat technologie voldoet aan uw strategische behoeften.
  3. Ervaring: Met 43 jaar toegewijd aan innovatie en klantensucces, is onze geschiedenis rijk aan voorbeelden van transformerende impact.
  4. Capaciteiten: Onze benadering van het realiseren van best practices en coaching is ongeëvenaard, waarbij de nadruk ligt op de praktische toepassing van inzichten om uw bedrijfssucces te stimuleren.


English version

Why Choose QAD?


  1. Expertise: Deep-rooted knowledge in manufacturing and supply chains, offering insights and solutions that go beyond the surface.
  2. Portfolio: A suite of solutions designed to empower people and facilitate smart decision-making, ensuring that technology serves your strategic needs.
  3. Experience: With 43 years dedicated to innovation and customer success, our history is rich with examples of transformative impact.
  4. Capabilities: Our approach to best practice realization and coaching is unparalleled, focusing on the practical application of insights to drive real-world success.


QAD Adaptive Applications


Dutch version

Industrieën die worden bediend door QAD


Geen twee ondernemingen zijn precies hetzelfde en geen enkele onderneming heeft een eenzijdige set van bedrijfsvereisten. QAD heeft zijn aanbod gericht op de best practises van een aantal industrieën. Deze best practises zijn verfijnd voor deze industrieën om de snelste time-to-value te bieden, robuuste ondersteuning van cloud-gebaseerde operaties en aanpasbaarheid om huidige en veranderende bedrijfsvereisten te ondersteunen.

English version

Industries Served by QAD


No two enterprises are exactly alike and no enterprise has a singular monolithic set of business requirements. QAD has focused its offerings to align with the best practices of a finite set of industries. These best practices have been honed for these industries to provide the fastest time to value, robust support of cloud-based operations and adaptability to support current and evolving business requirements.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.