iSourcing Hub LIVE! #5 is coming up! Let’s talk about Trends, Partnerships and Knowledge Sharing! Click here to join the live event.

Notubiz

Heldere bestuurlijke en politieke besluitvorming

NotuBiz is partner van de lokale democratie. Vanuit deze rol ondersteunen wij raden van gemeenten, provincies en waterschappen om politieke sturing te geven aan het college en de ambtelijke organisatie. Wij leveren daarbij diensten en tools om het politieke proces transparant en inzichtelijk te maken en het vergaderproces te vergemakkelijken. Naast doorontwikkeling op bestaande technieken zijn wij constant op zoek naar innovatie mogelijkheden om de lokale overheid verder te kunnen ondersteunen. Dat doen wij in een zeer open en informele cultuur, waar veel jonge en ambitieuze collega’s werkzaam zijn.

Op deze manier maken we de politiek toegankelijker en transparanter en bouwen we aan democratie.

Would you like to know more about this vendor?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.