Facilitor

Improving FM together

Facilitor is een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) waarmee je vanuit de cloud volledig grip krijgt op alle processen in de organisatie. Het systeem is modulair opgebouwd en behelst meer dan 30 standaard softwaremodules die je zelf samenstelt.

Would you like to know more about this vendor?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.