Cegeka

In Close Corporation

Nederlands
Cegeka is een familiebedrijf dat IT-oplossingen levert op basis van vakmanschap. We staan dicht bij onze klanten. Wij helpen organisaties om een efficiënte en gepersonaliseerde ervaring te creëren voor hun klanten, consumenten en burgers. Onze ambitie is om uit te groeien tot de Europese orchestrator op het gebied van digitale bedrijfsplatformen en ecosystemen in onze focusmarkten.

Onze focus ligt op oplossingen die zakelijke problemen oplossen en een tastbare impact op de business hebben. Deze oplossingen moeten de groei versnellen op een naadloze manier die de dagelijkse werking niet verstoort.

  • Onze oplossingen versnellen de groei en helpen bedrijven om digitaal relevant te worden
  • Wij brengen het cloudlandschap voor u in kaart en kijken verder
  • Wij kijken op een pragmatische manier naar innovatie
  • Wij geloven in de kracht van het digitale ecosysteem

Over ons
Cegeka werd in 1992 opgericht als een lokaal familiebedrijf en heeft sindsdien een boeiende reis doorgemaakt. Wij zijn uitgegroeid tot een betrouwbare Europese speler met een brede expertise, tevreden klanten en betrokken medewerkers.


English
Cegeka is an independent, technological service provider. As a strategic and innovative partner, it guides your business towards true Customer Centricity and Digital Relevance. As a family-owned IT solutions provider founded on craftsmanship, we work In Close Cooperation with our customers.

We help organizations create frictionless and highly personalized experiences for their customers, consumers and citizens. It is our ambition to become the leading European orchestrator of digital business platforms and ecosystems in our focus markets.

  • Our solutions accelerate growth and guide businesses towards digital relevance
  • We navigate the cloud landscape and uncover what’s beyond
  • We apply a pragmatic innovation approach
  • We believe in the power of the digital ecosystem

About us
More than 4,000 people currently work at the originally Belgian IT company. Cegeka has an international presence with offices in Belgium, the Netherlands, Germany, Italy, Austria, Romania and the Czech Republic and provides services to customers throughout Europe.

In 2017, Cegeka Group achieved a turnover of 440 million euros, a growth of 6% compared to 2016. It was our 14th consecutive year with increasing figures. We want to continue that trend through organic growth and with strategic acquisitions to supplement our portfolio and expand our presence.

Nederlands
Cegeka is een familiebedrijf dat IT-oplossingen levert op basis van vakmanschap. We staan dicht bij onze klanten. Wij helpen organisaties om een efficiënte en gepersonaliseerde ervaring te creëren voor hun klanten, consumenten en burgers. 
Onze ambitie is om uit te groeien tot de Europese orchestrator op het gebied van digitale bedrijfsplatformen en ecosystemen in onze focusmarkten.

Cegeka werd in 1992 opgericht als een lokaal familiebedrijf en heeft sindsdien een boeiende reis doorgemaakt. Wij zijn uitgegroeid tot een betrouwbare Europese speler met een brede expertise, tevreden klanten en betrokken medewerkers.

In Close Cooperation
Onze focus ligt op oplossingen die zakelijke problemen oplossen en een tastbare impact op de business hebben. Deze oplossingen moeten de groei versnellen op een naadloze manier die de dagelijkse werking niet verstoort.

Ze moeten organisaties ook op weg helpen naar digitale relevantie. Organisaties moeten de dynamiek van digitale betrokkenheid onder de knie krijgen om relevant te blijven.

Wij brengen het cloudlandschap voor u in kaart en kijken verder
Vandaag de dag worden organisaties geconfronteerd met een groot aantal cloudoplossingen en -leveranciers. Bovendien is het cloudlandschap erg complex en vinden bedrijven er moeilijk hun weg. Ze hebben behoefte aan een speler die het overzicht kan behouden en ervoor kan zorgen dat hun applicaties, infrastructuur en personeel zo slim en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken.

Wij kijken op een pragmatische manier naar innovatie

Onze focus ligt sterk op pragmatische of toegepaste innovatie. We willen niet zomaar innoveren om te innoveren. Ons doel is altijd een maximale impact op de business. Hiervoor moeten we vaak de kloof tussen industrialisatie en innovatie overbruggen. Voor ons is innovatie meer dan een hype: we beginnen klein (maar denken groot) en focussen ons op de resultaten en de oplevering, zowel op korte als op lange termijn.

Wij geloven in de kracht van het digitale ecosysteem
Dankzij ons breed portfolio en diepgaand inzicht in de juiste technologieën en trends, kunnen we alles naadloos met elkaar verbinden en onze klanten oplossingen bieden die het beste van verschillende werelden combineren.

Verbinden betekent ook vaak dat we meedenken binnen het ecosysteem/platform en bruggen bouwen tussen bedrijven, partners en businessmodellen. We werken binnen een hypergeconnecteerd systeem om waarde te creëren voor en uit te wisselen met alle betrokken partijen.


English
Cegeka is an independent, technological service provider. As a strategic and innovative partner, it guides your business towards true Customer Centricity and Digital Relevance. As a family-owned IT solutions provider founded on craftsmanship, we work In Close Cooperation with our customers.

We help organizations create frictionless and highly personalized experiences for their customers, consumers and citizens. It is our ambition to become the leading European orchestrator of digital business platforms and ecosystems in our focus markets.

Our solutions accelerate growth and guide businesses towards digital relevance
Our focus is on solutions that solve business problems and have tangible business impact. These solutions must accelerate growth in a way which is seamless and which does not disrupt day-to-day operations. These solutions must also guide organizations towards digital relevance. Organizations nowadays need to master the dynamics of digital engagement and in that way be extremely relevant.

We navigate the cloud landscape and uncover what’s beyond
Today, organizations are faced with a myriad of cloud solutions and cloud suppliers, as they move about in a cloud landscape that is complex, tends towards disorder and is hard to navigate. They are in need of guidance to keep an overview, and to make sure that their applications, infrastructure and people are still working together in as smart and efficient a way as possible

We apply a pragmatic innovation approach
Our focus is firmly on pragmatic or applied innovation, and not on innovation for innovation’s sake. Our aim is always to maximize business impact; in order to do so we often have to bridge the gap between industrialization and innovation. We de-hype innovation: we start small (but think big) and we focus on results and delivery, both short and long term.

We believe in the power of the digital ecosystem
Because we offer a very broad portfolio and have both a wide and deep understanding of technology and trends, we are able to connect the dots and offer the customer a solution that leverages the best of several worlds.

Connections often also means applying the ecosystem/platform thinking and building bridges between companies, partners and business models. The aim of functioning in a hyper connected system is to unlock and exchange value between all the parties involved.


What makes us unique?
In the IT world, it's mostly about cool ratios and hard figures. They are certainly essential. But we want to make a difference through our human approach, which is based on empathy with our customers and our desire to make a tangible difference for them.

In the usually harsh IT world, Cegeka is a unique mix of business sobriety and warm commitment. We go for hard results, but in a human way. At Cegeka, soft skills such as empathy, listening skills and flexibility are just as important as hard knowledge and expertise

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.