BE-terna

BE-terna Nederland

Wij zijn een van de toonaangevende leveranciers van ERP-, BI-, CRM- en HRM-oplossingen in Europa en bieden full-service bedrijfssoftware en oplossingen voor bedrijfsprocesbeheer.

Tot onze klanten behoren zowel internationale bedrijven als innovatieve MKB-bedrijven die moderne zakelijke softwareoplossingen willen inzetten om een strategisch concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Meer dan 1100 medewerkers in Europa ondersteunen meer dan 1650 succesvolle, voornamelijk internationale productiebedrijven en commerciële ondernemingen.

Als Microsoft Inner Circle Certified Partner zijn we erkend en gecertificeerd op al onze kerngebieden. Dit is het bewijs van de uitstekende expertise die onze advies- en ontwikkelingsteams hebben bij het ontwikkelen en implementeren van software in overeenstemming met de richtlijnen van Microsoft. Bovendien is BE-terna een gecertificeerde partner voor Qlik BI-oplossingen.We are one of the leading providers of ERP, BI, CRM and HRM solutions in Europe, offering full-service business software and business process management solutions.

Our customers include global corporations as well as innovative SMEs that are looking to deploy modern business software solutions in order to gain and maintain a strategic competitive edge.

Over 1100 employees in Europe support more than 1650 successful, mainly international manufacturing companies and commercial enterprises.

As a Microsoft Inner Circle Certified Partner, we are recognised and certified in all our core fields. This is proof of the outstanding expertise our consulting and development teams have in developing and implementing software in line with Microsoft’s guidelines. Moreover, BE-terna is a certified partner for Qlik BI solutions.

Specialties
Microsoft Dynamics AX, Infor M3, Microsoft Dynamics CRM, Business Intelligence Solutions, Microsoft Dynamics 365, CRM, Qlik, D365 F&O, D365 F&SCM, D365 Business Central, Microsoft Dynamics NAV, D365 Sales, D365 Field Service, D365 Customer Service, D365 Marketing, Microsoft BI, Corporate Planner, BI-Services, D365 Talent, Payroll Swiss, Mobile Solutions and a lot of Apps on Microsoft AppSource.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.