De KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) is een fusie van de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD en zo sinds 1 januari 2017 in Nederland hèt platform voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening. 

KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, is een sterke loyale hub in een wereldwijd netwerk van informatieprofessionals, die u kennis, kennissen en kwalificaties kan bieden in het brede en diverse domein van de informatieprofessional. Kennis bieden we u door in heel Nederland jaarlijks tientallen evenementen te organiseren over actuele ontwikkelingen in uw vakgebied, en door actuele én historisch kennis binnen ons kennisdomeinen te beheren, ontsluiten en publiceren. Kennissen ontmoet u op een van de vele evenementen in uw regio, of door te zoeken in onze alleen onderling toegankelijke ledendossiers. Daarin vindt u van al uw collega’s de competenties, trackrecords en interessegebieden. Onze leden kwalificeren zich in de ledendossiers, de vereniging kwalificeert zich door te participeren in belangenverenigingen en gremia in binnen- en buitenland.
De KNVI is een samensmelting van de beroepsverenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD en zo sinds 1 januari 2017 in Nederland hèt platform voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening.

Activiteiten en bijeenkomsten
Je kunt deelnemen aan jaarlijkse grote events van de KNVI, alle activiteiten van je zelfgekozen interessegroepen én alle activiteiten in jouw regio. Denk aan workshops, info battles, meet-the-expert, studiereizen en netwerkborrels. Zo maak je optimaal gebruik van je netwerk in je directe omgeving en van je netwerk in je specifieke vakgebied. Zowel regio’s als interessegroepen hebben een jaarlijkse ledenvergadering waar je je kan laten horen.


Focus

 • ticks all the boxes witin information management and IT

Expertise

 • Agile
 • Agile Project Management
 • Agile Scrum
 • ASL
 • Big Data Management
 • BiSL
 • Business-IT Alignment
 • Change Management
 • Cisco
 • Citrix
 • COBIT
 • Datacenters
 • DevOps
 • DNB/AFM
 • EA (Public/ European Tendering)
 • Google
 • Information Security
 • ISAE3000
 • ISAE3402
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • IT Audit
 • IT Governance
 • Lean IT
 • Lean Six Sigma
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office365
 • Microsoft SharePoint
 • NEN7510
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Risk Management
 • Scrum
 • SOC
 • Sourcing Governance
 • SOX
 • Testing
 • Vmware
 • GDPR / AVG (previously Wbp)

Certifications

 • Agile Project Management Foundation
 • Agile Project Management Practitioner
 • Agile Scrum Foundation
 • Certified Agile Tester
 • Certified Cloud Security Practitioner (CCSP)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Certified In Risk and Information Systems Control (CRISC)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • COBIT Foundation
 • COBIT Practitioner
 • Citrix related Certifications
 • ITIL Foundation
 • ITIL Expert / Master
 • Prince2 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • Lean Six Sigma Yellow/Orange Belt
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Lean Six Sigma Master Black Belt / Champion
 • Service Oriented Architecture (SOA)
 • breed spectrum van kennis is toegankelijk, zowel aan de informatie strategie en planningszijde als veel gedifferentieerde kennis van IT technologie

Scope

 • Business/Professional Services
 • Consumer Goods
 • Consumer Services
 • Education
 • Finance
 • Government
 • Healthcare
 • Industrial
 • Natural Resources, Energy & Utilities
 • Retail
 • Technology, IT & Telecommunications
 • Transport, Logistics & Storage
 • Leden uit vrijwel alle sectoren! Zij werken bij IT bedrijven, Overheid en in het Bedrijfsleven.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.