DiVetro is een landelijk opererend adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in advisering en (inkoop) begeleiding van alle activiteiten in de IT sourcing cyclus:
* strategie
* selectie
* (re)transitie
* operatie

Het merendeel van onze opdrachten voeren wij uit binnen overheid, zorg, onderwijs en logistiek.

DiVetro is een onafhankelijk strategisch adviesbureau. Wij beantwoorden en implementeren IT-gerelateerde vraagstukken op het gebied van Analyse, Sourcing en Management. Wij werken vooral op projecten bij de (semi-)overheid, in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Onze consultants hebben allemaal ruime ervaring op hun vakgebied.

Meer dan tien jaar geleden zijn we opgericht met de ambitie om het vakgebied ICT-sourcing te professionaliseren. In die periode zagen we met name in de overheid een steeds grotere spanning en juridificering ontstaan in de relatie tussen opdrachtgevers en ICT-opdrachtnemers. Partijen bewogen van elkaar weg, terwijl zij zouden moeten samenwerken om elkaars kracht te gebruiken en gezamenlijke doelstellingen te behalen. Sindsdien hebben we gebouwd aan een filosofie, methodiek en werkwijze om het maximale gezamenlijke resultaat uit samenwerkingsverbanden te halen. Dit heeft geresulteerd in het door DiVetro ontwikkelde Sourcing Framework. We acteren vanuit een positie in het midden, die het mogelijk maakt om tegenstrijdige belangen te overbruggen en doelen te formuleren die voor beide partijen belangrijk zijn te behalen. Ons motto daarbij luidt: “Anders kijken. Meer zien.”

Onze werkwijze is onafhankelijk en transparant. Wij geven concreet en eerlijk advies en we houden datgene wat we doen simpel en begrijpelijk voor alle betrokkenen. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen uw strategie, uw doelstellingen en de veranderingen binnen uw organisatie begrijpt en ondersteunt.

Kwaliteit en ondernemerschap staan centraal in onze bedrijfsfilosofie. Deze filosofie sluit naadloos aan bij de DiVetro Academy die als doel heeft om theoretische kennis naar de praktijk te vertalen en te helpen toepassen in de vorm van workshops en trainingen. Wij nemen verantwoordelijkheid, stimuleren dat bij anderen en scheppen zo een omgeving waarin iedereen van elkaar leert en samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Hier plukt u als klant de vruchten van.

Meer weten over DiVetro: www.divetro.nl

Meer informatie over de DiVetro Academy is te vinden op: www.divetro.nl/trainingen


Focus

 • IT strategy
 • Outsourcing expert
 • Project manager

Expertise

 • Agile
 • Agile Project Management
 • Agile Scrum
 • ASL
 • Big Data Management
 • BiSL
 • Business-IT Alignment
 • BVP
 • Change Management
 • Datacenters
 • DevOps
 • EA (Public/ European Tendering)
 • Information Security
 • ISO 27001
 • IT Governance
 • Lean IT
 • Lean Six Sigma
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office365
 • Microsoft SharePoint
 • Orchestration (regie)
 • Programme/Portfolio Management
 • Risk Management
 • Scrum
 • SOC
 • Sourcing Governance
 • GDPR / AVG (previously Wbp)

Certifications

 • Agile Project Management Practitioner
 • Agile Scrum Foundation
 • BVP B (Best Value Procurement, B-, B or B+)
 • BVP A (Best Value Procurement, A or A+)
 • IAOP (Certified Outsourcing Professional)
 • ITIL Expert / Master
 • Prince2 Practitioner
 • Lean Six Sigma Black Belt

Scope

 • Business/Professional Services
 • Education
 • Finance
 • Government
 • Healthcare
 • Technology, IT & Telecommunications
 • Transport, Logistics & Storage

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.