iSourcing Hub LIVE! #5 is coming up! Let’s talk about Trends, Partnerships and Knowledge Sharing! Click here to join the live event.

BVBICT adviseert sinds 2011 onafhankelijk over en begeleidt de implementatie van ICT veranderingen op de domeinen informatievoorziening, informatiemanagement en organisatie, en informatietechnologie bij organisaties in de sectoren Zorg, (semi) Overheid, Onderwijs en Wonen.

Would you like to know more about this consultant?

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.