2iQ Management & Consultancy

Organisaties die nadenken over sourcing zijn op zoek naar een optimale mix tussen eigen expertise en de kennis en kunde die derde partijen kunnen bieden. 2iQ kan u helpen om dit optimum te vinden en vervolgens ook te implementeren op een wijze die leidt tot duurzame resultaten. Meer dan twintig jaar internationale ervaring vanuit het perspectief van zowel leveranciers als klanten is een waarborg voor praktische inzichten die leiden tot tastbare resultaten.

Waarden
De ambitie van 2iQ is om te handelen op basis van integriteit, een impact te maken en Kwaliteit (‘Quality’) te leveren. De kernactiviteiten omvatten alles wat te maken heeft met sourcing of andere uitdagingen in een omgeving met diverse partijen. Succes volgens 2iQ is het vinden van oplossingen die recht doen aan de verschillende belangen door deze te adresseren op een manier die voor alle deelnemers voordelig is.
Meer informatie over het bedrijf en de mensen is te vinden op https://2iQ.nl

Would you like to know more about this consultant?

© 2019 Outsourcing Hub BV. All rights reserved

Privacy statement Terms & Conditions