Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

De verschillende zoekmogelijkheden van iSourcing Hub vullen elkaar goed aan

DiVetro is een onafhankelijk strategisch adviesbureau dat organisaties in de zorg, de (semi)-overheid en het onderwijs ondersteunt bij de digitale transformatie. DiVetro gebruikt iSourcing Hub al enkele jaren ter ondersteuning en uitvoering van IT-sourcingtrajecten. Sinds kort zet het adviesbureau het platform ook breder in om de markt te verkennen en te bevragen bij allerlei andere (IT-)vraagstukken.

Laatst bijgewerkt: 15 december 2020

Leestijd: 6 minuten

“Dit jaar hebben we een aantal trajecten gedaan waarbij we – met name aan het begin – de verschillende searches van iSourcing Hub hebben ingezet”, zegt Govert Gribling, consultant bij DiVetro. “Zo hebben we een uitvraag gedaan voor de zorgsector, waarbij we op zoek waren naar de beste invulling en uitwerking van onze vraag naar portaalwerkplekken in de zorg. Ook hebben we een Mainframe-traject gedaan voor een financiële dienstverlener en momenteel zijn we bezig met een sourcingtraject op het gebied van Contact Centers voor een overheidsinstelling.”

Snel een goed beeld van de markt

Het laatste jaar heeft het online matching platform zich enorm verbreed en is het niet alleen geschikt voor grote (IT) outsourcingtrajecten, maar is het mogelijk om heel themaspecifiek te zoeken met de Custom Search. De naamsverandering van het vroegere Outsourcing Hub naar iSourcing Hub was dan ook een logische stap. Toch is Govert nog erg gecharmeerd van de Standard Search.

“In het begin van een sourcingtraject, als we een (Europese) aanbesteding gaan doen en ik de markt wil peilen om de interesse en ook de voorkeuren voor een methode, planning en procedure te toetsen, dan levert iSourcing Hub mij dat inzicht binnen enkele minuten tot maximaal enkele dagen. Dat kan zowel via de Standard Search als de Custom Search. Bij de Standard Search – die is gericht op outsourcing en managed services – verkrijg ik dat inzicht al na tien à twintig minuten klikken door tabbladen en het invullen van relevante informatie. Daarna heb ik al een goed beeld van de markt. En met de Custom Search kunnen we nu het zelfde op een veel breder gebied. Langzaam maar zeker zie je voor steeds meer thema’s de diepgang ontstaan die er nu al is voor outsourcing.

Beide zoekproducten besparen een hoop tijd, zeker als je enkele gerichte vragen in de markt wilt uitzetten, want dat kan iSourcing Hub leveren met enkele klikken”.

Voordelen voor de klant

De tijdsbesparing is voor iedereen een voordeel. Govert vult aan: “Het gaat ons er om klanten zo goed, kostenefficiënt en snel mogelijk te bedienen. De opdrachtgever wordt echt blij van deze tool, zo blijkt regelmatig ook in de praktijk. Zo hebben we een onderwijsinstelling die een aanbesteding wilde opstarten snel een beeld gegeven van geschikte partijen die geïnteresseerd waren. Bovendien hebben we de uitvraag ook beter kunnen maken, door de input die we terugkregen vanuit de leveranciers direct mee te nemen in de uiteindelijke uitvraag.”

Govert ziet nog andere voordelen. “Door iSourcing Hub in te zetten, loop je veel minder het risico dat je uitkomt bij leveranciers die je al kent. Door ervaringen met bepaalde bedrijven, is het heel menselijk om diezelfde partijen weer te vragen. Het kan dan echter wel zo zijn dat je andere c.q. nieuwe dienstverleners over het hoofd ziet, die eigenlijk beter zouden passen. Marktontwikkelingen gaan snel en die nemen we op deze manier automatisch mee.”

Anoniem bevragen

Het platform van iSourcing Hub biedt ook de mogelijkheid van anoniem bevragen. De kracht hiervan is dat je in een vroeg stadium een groot aantal partijen kan polsen of bevragen (zonder het risico dat zij jou of je opdrachtgever ongevraagd gaan benaderen) en dat daarbij de naam van de klant de antwoorden van IT-leveranciers niet ‘kleurt’. “Nog een voordeel van anonieme bevraging is dat je bij Europese Aanbestedingen een gelijk speelveld (level playing field) behoudt, omdat er geen voordeel ontstaat voor IT-leveranciers die wel bij iSourcing Hub zijn aangesloten ten opzichte van leveranciers die dat niet zijn. De partijen die als match omhoog komen of die voor bijvoorbeeld een marktverkenning bevraagd worden, kunnen zo ook niet onbedoeld een ongewenste situatie of voordeel creëren door die klant rechtstreeks te benaderen.”

De zoekproducten vullen elkaar goed aan, vertelt Govert. “Het voordeel van de Custom Search is dat je al antwoord kan krijgen op vragen, nog voordat je de vragen daadwerkelijk uitzet. Het systeem bevat namelijk allerlei criteria en vragen waarop veel leveranciers al antwoord hebben gegeven. Sommige van die vragen bevatten een toelichting met extra informatie en waardevolle inzichten, deels toegevoegd door Knowledge Partners. Dus ook zonder een search te doen, kom je zo al veel te weten over bepaalde partijen en het thema waarop je zoekt.”

iSourcing Hub als onderbouwing

DiVetro heeft een goed beeld van de markt en weet ook goed wat voor IT-leveranciers een prettige manier is om bevraagd te worden, zegt Govert. “We weten vaak wel welke partijen het best passen bij een bepaalde opdracht en bij een bepaalde klant. Toch is het handig als je leveranciers vragen kunt stellen en met antwoorden vanuit de markt bepaalde keuzes aan de opdrachtgever kunt onderbouwen. En mocht je er eens naast zitten dan word je in ieder geval behoed voor verkeerde stappen.”

Het kan ook voorkomen dat een opdrachtgever zelf al een aantal partijen in zijn hoofd heeft. “Door iSourcing Hub in te zetten kun je dat beeld dan bevestigen, aanvullen of ontkrachten. Met het zoekresultaat of door de informatie die teruggekoppeld wordt door de leveranciers kun je de klant bovendien ook weer uitdagen.”

Voorsorteren op Europese Aanbesteding

Tot slot kan het vooraf inzetten van iSourcing Hub nog voor een heel handige bijkomstigheid zorgen, zegt Govert. “We staren ons als onafhankelijk adviesbureau uiteraard niet blind op één platform, zoals een tendersite. Goed passende partijen die misschien niet op tijd of zelfs nooit op dergelijke sites kijken, die kun je er nu wel op wijzen dankzij een gericht seintje vanuit iSourcing Hub. En zo kun je een aantal partijen nét even een duwtje geven die het anders misschien niet hadden gezien. Overigens geldt dat ook andersom: nog niet de hele wereld zit op iSourcingsHub, dus daar staren we ons ook niet blind op!”

DiVetro

Knowledge Partner DiVetro is een onafhankelijk strategisch adviesbureau dat IT-gerelateerde vraagstukken beantwoordt en implementeert op het gebied van analyse, sourcing en management. DiVetro is gespecialiseerd in advisering en (inkoop)begeleiding van alle activiteiten in de sourcingcyclus en werkt vooral op projecten bij de (semi-)overheid, in de gezondheidszorg en in het onderwijs.
Meer informatie: divetro.nl.

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.