De volgende generatie IT Sourcing… 50 tinten roze

Complexiteit van IT Sourcing neemt vanuit verschillende dimensies toe. Dit vraagt om een andere vorm van samenwerking tussen uitbesteders en hun leveranciers, met meer aandacht is voor feminiene eigenschappen. En dat is best spannend in een toch voornamelijk masculiene omgeving.

Laatst bijgewerkt: 28 maart 2018

Leestijd: 4 minuten

Gastblog door Addie Korsten, Managing Partner bij The Sourcing Network. Deze blog is eerder verschenen op OutsourcingHub.nl. Per mei 2020 zijn al onze activiteiten samengevoegd via iSourcing Hub.

De zoveelste generatie IT Sourcing dient zich inmiddels aan. Ik ben de tel kwijt en eigenlijk interesseert het me ook niet zoveel meer met welke generatie we te doen hebben. Wel is het me duidelijk dat de snelheid van verandering en complexiteit dermate hoog zijn dat er iets fundamenteler verandert dan alleen dat hogere ‘generatie-cijfertje’.

Van enkele naar meedere dimensies

Daar waar bij eerdere generaties de focus toch vooral lag op een nieuwe – maar enkele – dimensie van IT Sourcing, is er nu sprake van veranderingen met meerdere dimensies. Ging het in het verleden (vanuit uitbestedersperspectief) om kosten óf kwaliteit óf innovatie (en heel soms 2 van de 3), het is nu én… én… én geworden.

Kosten (nog steeds) én kwaliteit én flexibiliteit én customer experience én Time to Market én verschillende levermodellen (Agile, DevOps, Cloud, Distributed Models …) én allerlei mengvormen tussen ‘zelf doen’ en de volledige verantwoordelijkheid uitbesteden. En dat allemaal binnen hetzelfde IT-landschap. IT Sourcing is zo verworden tot ‘50 tinten grijs’.

In beton gegoten contract? Werkt niet meer!

Dit alles heeft ook zijn impact of de af te sluiten contracten. Allereerst staat er druk op de doorlooptijd om tot een leverancierselectie te komen en vervolgens ook op de contractering zelf. Een lange doorlooptijd van beide maakt dat het uiteindelijke contract bij tekenen al achterhaald is. Het contract sluit aan bij de uitgangspunten van (stel) 12-18 maanden geleden maar de werkelijke situatie is inmiddels flink veranderd.

Naast de doorlooptijd is het contract zelf ook onderwerp van verandering. Traditioneel moet een contract de volledige lading van én, én, én dekken. Een dergelijk, volledig in beton gegoten contract, werkt niet met de vele dimensies van vandaag de dag. Zoveel beton is er simpelweg niet! Het contract dient te voorzien in afspraken over de belangrijkste zaken en de zogenaamde ‘non-negotiables’.

Voor het overige deel moet het contract context geven en een raamwerk bieden waarbinnen de samenwerking vorm krijgt én wijzigt als de behoefte ontstaat. Het contract ontwikkelt zo met de verschillende IT Sourcing generaties van een ridderharnas naar een maatpak of beter nog, naar een kledingkast waaruit je zelf ‘het maatpak’ bij de gelegenheid kunt kiezen.

Van sturen op vandaag naar faciliteren van morgen

De complexiteit van én… én… én, en de (gepercipieerde) onzekerheid van een niet in beton gegoten contract, vereisen ook een andere vorm van samenwerken. Van sturen op (korte termijn) performance en KPI’s naar het faciliteren van verandering en sturen op lange termijn succes. Van sturen op vandaag naar faciliteren van morgen.

Bij een dergelijke samenwerking zijn andere vaardigheden nodig om het geheel tot een succes te maken. Zaken als communicatieve vaardigheid, veerkracht, intuïtie, empathie, consensus en verbindend vermogen zijn hierbij cruciaal. En ook het bijbehorende gedrag waarbij we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, waar rekening gehouden wordt met belangen van anderen en we verschillen proberen te overbruggen zonder dat we ‘de ander’ te proberen te veranderen. Dit zijn toch vooral feminiene karaktereigenschappen en vaardigheden die nodig zijn. En zo verwordt 50 tinten grijs tot 50 tinten roze…!

Met onze ervaring van de afgelopen 10 jaar op dit gebied hebben we allerlei aanpakken en hulpmiddelen ontwikkeld om sneller en beter tot contracten te komen en samenwerking goed in te richten (of te verbeteren). Maar laat bovenstaande eerst eens bezinken. Zoals iemand ooit zei: “Je gaat het pas zien als je het door hebt…”. Laat dat eerst maar gebeuren, praten we daarna verder!

Deze gastblog is verzorgd door Addie Korsten, Managing Partner bij The Sourcing Network

The Sourcing Network richt zich op het smeden van succesvolle samenwerkingen tussen klant en leverancier. We begeleiden bedrijven die hun IT activiteiten uitbesteden bij het selecteren van een passende leverancier. De implementatie van deze keuze in een transitie hoort daar voor ons als vanzelfsprekend bij. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen om de samenwerking goed op gang te brengen.

The Sourcing Network is een van de ruim 200 adviesbedrijven die zijn aangesloten op Outsourcing Hub.

Lees meer

Knowledge Partner Blog

Digitale marketing optimalisatie

Knowledge Partner Blog

Onderzoek naar inkooptrends 2024 en het belang van Early Supplier Involvement

Blog van Henk Pater

Bedankt voor alle felicitaties, maar ik wil cadeautjes!

Knowledge Partner Blog

De sleutel tot vertrouwen in de digitale wereld: Waarom Identiteitsverificatie meer is dan een veiligheidsmaatregel

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.