Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

Sustainable IT: Lever een positieve bijdrage met ICT!

Duurzaamheid – klanten vragen het, medewerkers verwachten het, overheden eisen het, aandeelhouders schrijven het voor en de volgende generatie verdient het. Het is de verantwoordelijkheid van iedere onderneming. En iedere onderneming houd zich bezig met vragen als: ‘Hoe houd ik mijn bedrijf op de langere termijn gezond? Hoe geef ik invulling aan mijn plicht als ondernemer richting mijn medewerkers en de medewerkers van mijn toeleveranciers? Hoe ga ik op een duurzame wijze om met natuurlijke grondstoffen? Hoe voorkom ik negatieve impact op lucht, water, land en al het leven daarin?’

Deze duurzaamheidsvraagstukken luiden een Sustainability Transformation in die in potentie de gehele voortbrengingsketen op z’n kop kan zetten en een herijking van de bedrijfsstrategie vergt, een duurzame bedrijfsstrategie.

Laatst bijgewerkt: 23 maart 2022

Leestijd: 5 minuten

Gastblog door Ir. Michael Oosten, Partner bij Goal 17 (Knowledge Partner op Sustainability & ESG)

In deze blog als Knowledge Partner van iSourcingHub op het thema Sustainability & ESG besteden we aandacht aan één krachtig en onmisbaar component van een duurzame strategie: Sustainable Information Technology.

Waar de CPU al de hoofdrol speelde in de derde industriële revolutie – de digitale revolutie – zal de rol van ICT in de vierde industriële revolutie – Industrie 4.0 – allesomvattend zijn, met cloud diensten, IoT devices, machine learning en wereldwijde breedbandverbindingen. En met deze enorme mogelijkheden, komen ook enorme verantwoordelijkheden.

Deze mogelijkheden en verantwoordelijkheden manifesteren zich volgens ons op drie verschillende manieren:

  1. Het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame IT-producten – Built by IT
  2. Het beheren van een duurzaam IT-landschap – Operated by IT
  3. Het inzetten van IT om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen – Enabled by IT

Built by IT – Ontwerp en ontwikkel duurzame IT-producten en -diensten

Veel producten en diensten die wij dagelijks gebruiken zijn volledig digitale diensten (b.v. Workday of Spotify), hebben een belangrijke digitale component (b.v. Uber of Appie) of bevatten cruciale digitale besturing (b.v. auto’s of vliegtuigen). Het ontwerp van deze software kan in grote mate de duurzaamheid van een bepaald product of dienst bepalen. Efficiëntere algoritmen verbruiken minder CPU-cycles en daarmee minder energie. Beperking in dataopslag leidt tot minder disks en minder energieverbruik. Efficiëntere planning en routering leidt tot minder rijkilometers en minder uitstoot.

Daarnaast is een duurzaam inkoopbeleid van belang: Responsible Procurement, om de footprint van apparatuur, zoals servers, netwerkapparatuur, laptops, telefoons en kantoorpanden te verlagen. Uit onderzoek blijkt dat 80-90% van de carbon footprint voortkomt uit de productie van een apparaat en slechts 10-20% uit het gebruik. Het is dus van groot belang hiermee rekening te houden tijdens aanschaf. Goal 17 levert relevante vragen voor duurzaam inkopen van producten en diensten op het iSourcing Hub platform.

Operated by IT – Beheer een duurzaam IT-landschap

Het energieverbruik van IT-middelen van een gemiddeld bedrijf is vaak onvoorstelbaar. Servers kast-aan-kast, rij-aan-rij in een datacenter verbruiken gigantisch veel energie. De Power Usage Effectiveness (PUE), oftewel de ratio tussen nuttige energie verbruikt door de server en de totale energie verbruikt door het datacenter (UPS, air conditioning, etc), verschilt sterk per datacenter. Het energieverbruik van de IT-sector draagt nu al meer dan 2% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met de luchtvaartsector. Nederlandse datacenters doen het overigens beter dan het wereldwijde gemiddelde.

“Welke servers moeten er überhaupt draaien? Is alles wel 24/7 noodzakelijk?”

Het verminderen van dit verbruik en de daarmee gepaard gaande kosten en uitstoot is interessante materie en houdt velen – terecht – bezig. Welke servers moeten er überhaupt draaien? Is alles wel 24/7 noodzakelijk? Virtualisatie, cloud-migratie, containerisatie of andere decompositiestrategieën zijn oplossingen die de footprint van de IT-dienstverlening kunnen verkleinen. Een samenspel van onder andere IT Service Management, (Enterprise) Architecture, Application Portfolio Management, Hardware Asset Management, (Hybrid) Cloud Management en Data Center Management zijn hierbij onontbeerlijk.

Enabled by IT – Zet IT in om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen

Zoals gezegd wordt de Sustainability Transformation in belangrijke mate mogelijk gemaakt door IT. Denk alleen al aan het verlagen van het aantal vluchten en auto-kilometers door van huis uit te kunnen werken dankzij de toename van de vele Teams-, Zoom- en Meet-sessies de afgelopen jaren.

Door middel van IoT devices en remote sensing technologieën is het mogelijk geworden om gedetailleerde informatie uit bedrijfsprocessen, machineparken en logistieke bewegingen te verkrijgen, of impact op land, water en lucht te registreren. Artificial Intelligence en Machine Learning worden gebruikt om patronen te herkennen waardoor onder andere vervuiling tijdig kan worden gesignaleerd, routes optimaal kunnen worden ingepland en preventief onderhoud kan worden ingepland. De mogelijkheden zijn ongekend en bijna onbeperkt om op innovatieve wijze invulling te geven aan duurzaamheidsvraagstukken.

“Artificial Intelligence en Machine Learning worden gebruikt om patronen te herkennen, waardoor vervuiling tijdig kan worden gesignaleerd, routes optimaal kunnen worden ingepland en preventief onderhoud kan worden ingepland.”

Daarnaast kan dergelijke data ook geautomatiseerd worden verwerkt tot bruikbare informatie ten behoeve van Governance, (Sustainability) Risk Management en Compliance (GRC) aan duurzaamheidswetgeving, zoals de aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dezelfde informatie vindt haar weg richting Environment, Social, Governance (ESG) rapportages, zoals GRI en SASB. Wij noemen dit het Sustainability Management System (SMS), een systeem dat helpt om op systematische, transparante en effectieve manier de aspecten van duurzaamheid te beheersen in de gehele bedrijfsvoering.

Even voorstellen: Goal 17 – Partner for the Sustainable Development Goals

Goal 17 is een partnerorganisatie die bedrijven helpt in hun duurzaamheidstransformatie om een netto-positieve organisatie te worden. Aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpen wij organisaties duurzamer en toekomstbestendiger te worden. Vanuit onze kennis en ervaring adviseren en assisteren wij in ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie, definiëren en uitvoeren van programma’s en projecten om positieve veranderingen te implementeren en rapporteren over de voortgang richting de duurzaamheidsdoelstellingen. Als Knowledge Partner van iSourcing Hub levert Goal 17 kennis en ervaring op het thema Sustainability & ESG en levert kritische en relevante vragen op het platform voor het selecteren van duurzame leveranciers.

Sustainable IT is één van onze aandachtsgebieden omdat in onze ervaring IT een cruciale rol speelt in het verduurzamen van onze wereld en het behalen van de Sustainable Development Goals. Wij vullen elkaar op dit kennisgebied aan met kennis en jarenlange ervaring op gebied van onder andere Enterprise Architecture, Governance Risk Management & Compliance (GRC), IT Service Management, Cloud Migration en Digital Transformation & Innovation. Dit gecombineerd met onze gedeelde passie voor het verbeteren van de wereld en het concreet aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken maakt ons wie zijn: Goal 17 – Partner for the Sustainable Development Goals.

De tijd voor verandering is nú! Wij staan klaar om samen met u het verschil te maken. Kijk voor meer informatie op onze de site van Goal 17 of neem direct contact met ons op: meet-us@goal17.eco.

Deze Knowledge Partner Blog is verzorgd door Ir. Michael Oosten, Partner bij Goal 17.

Goal 17 is iSourcing Hub Knowledge Partner op het thema Sustainability & ESG. Knowledge Partners zijn op de hub aangesloten leveranciers en adviesbedrijven die vanuit hun expertise op een bepaald domein helpen met het opstellen en onderhouden van de Public Library vragen.

Lees meer

Knowledge Partner Blog

Digitale marketing optimalisatie

Knowledge Partner Blog

Onderzoek naar inkooptrends 2024 en het belang van Early Supplier Involvement

Blog van Henk Pater

Bedankt voor alle felicitaties, maar ik wil cadeautjes!

Knowledge Partner Blog

De sleutel tot vertrouwen in de digitale wereld: Waarom Identiteitsverificatie meer is dan een veiligheidsmaatregel

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.