Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

De zorg achter de knoppen

De decentralisatie in de zorg wordt vaak gezien als dé oplossing voor de bureaucratie en andere problemen zoals hoge overheadkosten. Decentralisatie is echter pas zinvol als het écht goed wordt uitgevoerd. En dat betekent dat je niet alleen allerlei verantwoordelijkheden moet neerleggen bij de individuele teams, maar dat zij ook de middelen moeten krijgen om die verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. En juist aan dat laatste ontbreekt het nogal eens.

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2018

Leestijd: 6 minuten

Gastblog door Yvo Hoeke, directeur van NetSourcing, nu Ram Infotechnology. Deze blog is eerder gepubliceerd via onze OutsourcingHub-website. Per mei 2020 zijn al onze activiteiten samengevoegd via iSourcinghub.nl

Kostentechnische afwegingen
Decentralisatie zou veel meer moeten behelzen dan alleen maar het wegsnijden van allerlei coördinerende functies in een organogram. Teams zouden zelf moeten kunnen sturen op functionaliteit en kosten. Want alleen vanuit de inhoud kun je zaken adequaat regelen en coördineren.

Professionals die inhoudelijk bij de zorg betrokken zijn, zijn uitstekend in staat om ook kostentechnische afwegingen te maken.

Zelf beslissingen nemen
In de praktijk zien we echter maar al te vaak dat organisaties software aanschaffen waarvan de implementatie enorm hoge kosten met zich meebrengt, terwijl de programmatuur relatief weinig bijdraagt aan het primaire proces. Veel organisaties zijn zich daar niet voldoende bewust van.

Naar mijn idee zouden we de zorg dan ook veel meer zelf achter de knoppen moeten zetten. Pas wanneer teams zelf beslissingen mogen nemen en zelf inzicht hebben in de financiële consequenties, kan de zorg goed bestuurbare ICT afnemen. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg daar uiteindelijk beter van wordt.

Alternatieve licentievormen
Als we met z’n allen de kosten in de zorg beter onder controle willen krijgen, zijn ook de softwareleveranciers medeverantwoordelijk. Zij moeten met alternatieve licentievormen komen, waarbij niet langer betaald hoeft te worden voor de toegang tot de software, maar alleen voor het daadwerkelijke gebruik ervan.

In de praktijk wordt er nog veel te weinig onderscheid gemaakt tussen software die de hele dag gebruikt wordt en software die slechts twee minuten per maand wordt gebruikt omdat één medewerker die software voor één specifieke handeling nodig heeft. Dit moet anno 2018 écht veranderen!

Inhoudelijk op de hoogte
Veranderen kan natuurlijk alleen maar als softwareleveranciers ook écht goed inhoudelijk op de hoogte zijn over wat er met hun software gebeurt. Ze moeten nog meer interesse tonen en in de praktijk kijken hoe hun software wordt gebruikt, in plaats van te focussen op slechts commerciële doelstellingen en dus de verkoop van zo veel mogelijk licenties.

Vanuit de zorg anderzijds, moet er heel goed worden gekeken naar de feitelijke efficiency van de software. Zolang deze niet onmiddellijk kan worden aangetoond, zouden, om de kosten van ICT in de hand te houden, applicaties moeten worden geboycot of geschrapt.

Deze gastblog is verzorgd door Yvo Hoeke, directeur van NetSourcing.
NetSourcing was Innovation Partner 2018 van Outsourcing Hub. De Innovation Partners leverden een pro-actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onafhankelijke matching platform. In totaal namen (maximaal) negen Innovation Partners zitting in een advisory board, vanuit waar zij hun kennis en ervaring inbrachten.

Lees meer

Knowledge Partner Blog

Digitale marketing optimalisatie

Knowledge Partner Blog

Onderzoek naar inkooptrends 2024 en het belang van Early Supplier Involvement

Blog van Henk Pater

Bedankt voor alle felicitaties, maar ik wil cadeautjes!

Knowledge Partner Blog

De sleutel tot vertrouwen in de digitale wereld: Waarom Identiteitsverificatie meer is dan een veiligheidsmaatregel

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.