Per 1 juli 2024 worden de prijzen verhoogd. Vraag uiterlijk 30 juni een offerte op, en sluit uiterlijk 15 juli een contract met behoud van de huidige prijsstelling voor 1 of 2 jaar.

Is het nieuwe IT4IT-raamwerk de oplossing voor deze turbulente tijd?

Organisaties worden geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen door nieuwe technologieën en IT-leveringsparadigma’s. Bedrijven willen IT-oplossingen sneller toepassen. De afhankelijkheid van IT is absoluut, de kosten stijgen en de risico’s zijn enorm. Het bijhouden van het IT-domein is daardoor complexer en oude bedrijfsmodellen zijn niet meer voldoende. Is het nieuwe IT4IT-raamwerk het instrument dat je nodig hebt om veilig door deze turbulente tijden te manoeuvreren?

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2021

Leestijd: 5 minuten

Gastblog door Nally de Waal, Marketing Coördinator van DXC Technology ServiceNow (Knowledge Partner op het thema IT Service Management (ITSM)).

IT4IT (een handelsmerk van The Open Group) is het verenigende raamwerk dat andere IT-standaarden combineert, uitlijnt en integreert naar een volledig end-to-end raamwerk over de gehele IT-levenscyclus en voor alle IT-activiteiten. IT4IT definieert het gemeenschappelijke datamodel dat moet worden gebruikt voor de gehele IT-levenscyclus en gaat tot op het detailniveau dat nodig is om de standaard daadwerkelijk te implementeren. Het model bestaat uit vier waardetekens (value chains) die hieronder uitgelegd worden.

 

Value chain 1. Strategy to portfolio

Stem de IT-strategie op elkaar af, bereidt u voor op nieuwe regelgeving, kies de juiste partners en technologie en onderzoek nieuwe oplossingen. Creëer samenhang tussen het beheer van uw IT en uw bedrijf om de fundamentele doelstellingen en het parcours te bepalen om de business te versnellen.

Value chain 2. Requirement to deploy

Creëer één efficiënte en soepel lopende IT-afdeling door inzet van development, technologie, data en beheer van middelen en systemen. Het doel is het genereren van voorspelbare, kosten effectieve en kwalitatieve resultaten van zowel de business als de het development team.

Value chain 3. Request to fulfill

Snelle en moderne levering van hetgeen is gevraagd, met de flexibiliteit in het achterhoofd en het meest efficiënte gebruik van middelen en systemen. De IT-afdeling is in control. U bent in directe controle over de weg die uw organisatie naar het gewenste doel leidt.

Value chain 4. Detect to correct

Verzamel gegevens, monitor systemen en registreer wijzigingen en updates. Anticipeer en optimaliseer in een snelle en continu veranderende wereld. IT moetin staat zijn om snel de processen van de dagelijkse praktijken aan te passen. IT moet de business ondersteunen door flexibiliteit, wendbaarheid en voorspelbaarheid. Meten levert kennis op voor adecuate bijsturing.

IT4IT Capability Overview

Deze waardeketens vormen de basis om jouw IT-processen in kaart te brengen. Op basis van een heatmap (groen, oranje en rood) krijg je direct inzicht in de aandachtsgebieden binnen de organisatie. Dit blauwdruk, gebaseerd op het IT4IT-raamwerk, helpt om de eerste stappen te zetten naar de optimalisatie van de IT-processen met praktische, haalbare en behapbare fasen.

Even voorstellen - DXC Technology ServiceNow

DXC Technology ServiceNow in het kort: Met een agile IT4IT-aanpak en als leider in het ServiceNow-ecosysteem helpen wij organisaties de IT-transformatie succesvol te doorlopen. Wij leveren de beste, snelste en meest efficiënte IT4IT en ServiceNow mogelijkheden op het gebied van processen, applicaties en infrastructuur. Op deze manier helpen wij organisaties met hun ITSM-vraagstukken. Onze bijdrage als Knowledge Partner bij iSourcing Hub op het thema ITSM brengt waardevolle kennis voor organisaties die hun IT-afdeling wil transformeren.

IT4IT is een leveranciersonafhankelijke open standaard voor het beheer van de IT-activiteiten. Het is ontwikkeld door The Open Group IT4IT-Forum, waaraan consumentenorganisaties, IT-leveranciers en academische instellingen deelnemen. Het doel van IT4IT is het beheren en controleren van het gehele IT-keten, van softwareontwikkeling tot release en beheer. IT4IT helpt IT-afdeling om te vormen tot een samenhangende, wendbare unit met snelle en foutloze operaties. De sterk geautomatiseerde processen verlagen de kosten, verkleinen de risico’s en maken een snelle acceptatie van toekomstige IT-trends mogelijk.

IT4IT Capability Scan, jouw eerste kennismaking met IT4IT

Door het schetsen van beknopte, concrete en waarde-gerichte stappen, brengt IT4IT Capability Scan een actiegerichte route in kaart. Hiermee wordt de complexiteit van het IT-landschap omgezet in een tastbare, haalbare realiteit. Om IT4IT op de agenda te krijgen, is een IT4IT Capability Scan de slimme plek om te beginnen. Een eerste ervaring met IT4IT? Vraag op onze website een IT4IT Capability Scan aan.

DXC Technology

Deze Knowledge Partner Blog is verzorgd door Nally de Waal, Marketing Coördinator van DXC Technology ServiceNow.

DXC Technology ServiceNow is iSourcing Hub Knowledge Partner op het thema IT Service Management (ITSM). Knowledge Partners zijn op hub aangesloten leveranciers en adviesbedrijven die vanuit hun expertise op een bepaald domein helpen met het opstellen en onderhouden van de Public Library vragen.

Lees meer

Knowledge Partner Blog

Digitale marketing optimalisatie

Knowledge Partner Blog

Onderzoek naar inkooptrends 2024 en het belang van Early Supplier Involvement

Blog van Henk Pater

Bedankt voor alle felicitaties, maar ik wil cadeautjes!

Knowledge Partner Blog

De sleutel tot vertrouwen in de digitale wereld: Waarom Identiteitsverificatie meer is dan een veiligheidsmaatregel

© iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.