Het belang van Quality Assurance bij transformatie naar een duurzame digitale organisatie

Transformeren naar een duurzame digitale organisatie is het doel van veel CIOs, CTOs, CDOs en Informatiemanagers. Om deze transformatie succesvol te laten slagen, zullen zowel het huidige als het nieuwe landschap samen moeten worden gebracht. De continuïteit van het huidige landschap moet worden gegarandeerd, terwijl de veranderingen naar verdergaande digitalisering ook door moeten gaan. Een onafhankelijke kwaliteitstoetsing, oftewel ‘Quality Assurance’ komt hierbij goed van pas.

Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2021

Leestijd: 5 minuten

Gastblog door Jan Willem van den Bos, Managing Partner bij QA Consulting (Knowledge Partner op het thema Quality Assurance)

Gezien het belang van digitalisering en de complexiteit van deze transformatie programma’s is het aan te bevelen om risico’s vroegtijdig te identificeren en vervolgens te mitigeren. Een onafhankelijke kwaliteitstoetsing die de inzichten en ervaringen van externe expertise combineert met de kennis en doelen van de digitale strategie of het transformatie programma zijn hierbij essentieel. Een onafhankelijke kwaliteitstoetsing, oftewel ‘Quality Assurance’ kan worden ingezet tijdens:

  1. Strategie fase: het toetsen in hoeverre wat wil je bereiken in welke mate door de diverse projecten kan worden gerealiseerd (doen we de juiste dingen?)
  2. Transformatie fase: het toetsen in hoeverre het transformatie programma de beoogde doelstellingen gaat behalen (doen we de dingen juist?)

Digitalisering vraagt tevens dat IT en de business meer samenwerken waardoor er ook een shift binnen Quality Assurance benodigd is. Het is niet alleen het objectief beoordelen van de digitale strategie of het transformatie programma, maar ook het toetsen van positieve business uitkomsten en hier actief aan bij dragen. Dit noemen we ook wel het sturen op ‘outcome’ in plaats van sturen op ‘output’.

Deze shift betekent dat Quality Assurance naast het identificeren van risico’s van de digitale strategie of het desbetreffende transformatieprogramma zich tevens moet focussen op validatie van de verwachte klantervaring met het op te leveren digitale landschap. Dit vraagt om terugkerende feedback gedurende het programma met alle betrokken stakeholders. Kortom, een holistische kwaliteitsborging dat alle stakeholders in ogenschouw neemt.

Even voorstellen: QA Consulting

QA Consulting is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich in haar advisering richt op overheid en bedrijven vanaf 1000 werknemers. Onze +/- 20 adviseurs hebben hun ervaring opgedaan binnen het digitale domein in diverse rollen zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven. Zo hebben wij o.a. gewerkt als: CIO, Programma directeur, IT Manager, Contract Manager, Informatie Manager, Financial controller, Juridisch adviseur en als Data analist.

Wij helpen organisaties met hun digitale strategie, sourcing vraagstukken en de inrichting van een optimale “business – IT alignment”. Dit doen we door het leveren van o.a. strategisch advies, Quality Assurance en interim management.

Onze adviezen zijn veelal strategisch met een grote impact op de klanten voor wie wij werken. Wij stellen daarbij hoge eisen aan onze eigen kwaliteit en doen wat wij aan onze klant beloven, simpel gesteld ‘Quality Assured’.

Voor meer informatie: www.qaconsulting.nl

Waarom Quality Assurance?

‘Quality Assurance’ is dus een combinatie van proces- en inhoudelijke controles, het identificeren van risico’s gevolgd door het definiëren van toepasbare verbetervoorstellen. Doel is om de risico’s in een vroeg stadium inzichtelijk te hebben, mitigerende maatregelen te definiëren en waar mogelijk de risico’s daadwerkelijk te mitigeren. Quality Assurance zal uw organisatie helpen risico’s te identificeren, misstappen te voorkomen, ideeën voor verbetering te formuleren en zo doeltreffender te zijn in het bereiken van uw doelstellingen.

QA methodiek

Een van de modellen om tot een goed kwaliteitsmodel te komen is de Klaverblad methodiek.
Deze methodiek kijkt naar de vier aspecten om digitale transformaties succesvol te maken, te weten:

  • Management & organisatie;
  • Mens & cultuur;
  • Processen & implementatie;
  • Tools & technologie.

Een voorbeeld van een Quality Assurance framework voor een transformatie programma:

Meer informatie? Download onze brochure!

Resultaat van Quality Assurance

Wat Quality Assurance op een digitale strategie of transformatieprogramma vervolgens oplevert is enerzijds inzicht in of ‘de dingen goed gebeuren’ en anderzijds, mitigerende maatregelen en verbeteringen voor geconstateerde risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, tijd en reikwijdte.

Meer informatie? Ga naar www.qaconsulting.nl

QA Consulting

Deze Knowledge Partner Blog is verzorgd door Jan Willem van den Bos, Managing Partner bij QA Consulting. QA Consulting is Knowledge Partner van iSourcing Hub op het thema Quality Assurance. Knowledge Partners zijn op iSourcing Hub aangesloten leveranciers en adviesbedrijven die vanuit hun expertise op een bepaald domein helpen met het opstellen en onderhouden van de Public Library vragen.

© 2022 iSourcing Hub | Outsourcing Hub B.V.